Nasza historia

OSP w Tucznie została reaktywowana z inicjatywy nieżyjących już dzisiaj w większości jej założycieli, którzy w ówczesnych czasach widzieli potrzebę utworzenia jednostki gaśniczej w związku z występowaniem znacznej ilości pożarów na terenie miasta i gminy Tuczno.
Z przekazów ustnych wiemy, że pierwszym powojennym prezesem zarządu był Druh Feliks Winkler, a naczelnikiem Druh Jakub Sokoliński.
Na wyposażeniu tej jednostki były dwie konne sikawki, kilka odcinków węży, podręczny sprzęt pożarniczy, taki jak szpadle, łopaty, bosaki, tłumnie i jedna drabina pożarnicza., a koni do powożenia sikawek użyczali rolnicy mieszkający w pobliżu strażnicy, między innymi Jan Kazimierczak, Jan Sarzała, Ignacy Sarzała,, Feliks Winkler i Józef Gałkowski.
Sikawki oraz wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie przechowywano w odzyskanej poniemieckiej strażnicy, położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej 6, która po niewielkiej adaptacji służyła naszym strażakom do dnia 17 grudnia 2002 roku.
W dziejach tej jednostki zachodziło wiele zmian, zarówno w stanie osobowym, jak i w wyposażeniu. W 1960 roku OSP w Tucznie otrzymala z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu motopompę PO 3, a w 1964 r. pierwszy samochód pożarniczy (skrzyniowy) marki Star 20, który w 1971 roku uległ całkowitemu spaleniu.
Następnie, w roku 1974 OSP w Tucznie otrzymała drugą motopompę PO3 i nowy samochód pożarniczy GBAM 2/16+8 marki Star 26. Samochód ten służył jednostce OSP Tuczno do 26 maja 1994 roku i w tym dniu został on przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowicach.
W 1994 roku jednostka OSP Tuczno otrzymała bezpłatnie podwozie samochodu ciężarowego Star 266 z Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu , które skarosowała na samochód pożarniczy typu GBAM w Osinach koło Częstochowy. Samochód ten służy jednostce OSP Tuczno do dnia dzisiejszego.
Jednostka OSP w Tucznie, w okresie swojej długoletniej działalności brała niezliczoną ilość razy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przyczyniała się do ratowania mienia społecznego o dużej wartości.
Za te zasługi społeczeństwo ufundowało dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie sztandar, który został uroczyście jej nadany w dniu 18 czerwca 2000 roku, a w dniu 24 listopada 2000 roku jednostka OSP Tuczno została włączona na podstawie decyzji Komendanta Głownego PSP Nr XVI/01/KSRG do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W dniu 28 czerwca 2001 roku Jednostka OSP w Tucznie otrzymała na podstawie pisma KG PSP w Warszawie Nr Bt-I-240/278/1944/2001 z dnia 13-06-2001 r. samochód marki Jelcz 004 GCBA 6/32, przekazany z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.
W dniu 17 grudnia 2002 roku jednostka OSP Tuczno wzbogaciła się o nową strażnicę z 3 boksami garażowymi, adoptowanymi z warsztatu Nadleśnictwa Tuczno.

Dołącz do nas
Google+