auta.jpgPoczątek istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwnicy przyjęto na podstawie opowiadań jednego z najstarszych mieszkańców naszej miejscowości, według którego są to lata 1945 - 1950.

 

 W tych latach została powołana do życia Ogniowa Straż Pożarna w Bierzwnicy. Na jej wyposażeniu znajdował się podstawowy sprzęt gaśniczy, który wykorzystany był w tamtych latach do gaszenia pożarów. Strażacy nie posiadali strojów koszarowych ani umundurowania bojowego tak jak to jest teraz. Straż wyjeżdżała tylko do gaszenia pożarów. Posiadali samochód gaśniczy Star 25, który służył nam do roku 1999.

Nasza jednostka nie zawsze prężnie działała, gdyż spowodowane to było zmianą zarządu. W roku 1999 otrzymaliśmy z KP PSP w Świdwinie średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244. Wtedy władzę w OSP objął Zdzisław Pawelec, który do dnia dzisiejszego sprawnie kieruje jednostką. Nasza jednostka jest dysponowana do różnego rodzaju zdarzeń na terenie naszej gminy a nawet powiatu. Straż poza pracami organizacyjnymi, ćwiczeniami bojowymi, gaszeniem pożarów, likwidowaniem miejscowych zagrożeń, bierze czynny udział w codziennym życiu naszej miejscowości.

11 grudnia 2013 roku do naszej jednostki przyjechał nowy wóz ratowniczo -  gaśniczy Mercedes Atego GBA 2,5/26. Samochód został zakupiono dzięki środką pieniężnym z budżetu Gminy Świdwin oraz uzyskanym dotacją. Całym przedsięwzięciem związanym z zakupem wozu zajął się nasz wójt Gminy Świdwin oraz nasz prezes Zdzisław Pawelec. Myślę że nowy wóz napewno będzie służył  zarówno nam jak i społeczeństwu w ochronie przeciwpożarowej naszej miejscowości jak i gminy a nawet powiatu.

Dołącz do nas
Google+