OSP Bierzwnica
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

ZAPROSZENIE Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwnicy, serdecznie zaprasza członków na Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku o godz. 17:00 w strażnicy OSP.

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6.Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7.Przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego na rok bieżący.

8.Dyskusja.

9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

10. Wybory uzypełniające:

       - Zarząd OSP

       - Komisja Rewizyjna OSP

       Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.

12. Wolne wnioski.

13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

14. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Zarząd OSP

Dołącz do nas
Google+