OSP Dolice

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Dolicach

Dnia 2 marca 2014 w strażnicy OSP w Dolicach druhowie tej organizacji spotkali się w celu podsumowania swojej działalności w 2013 roku. W zebraniu udział wzięło 15 z 25 członków czynnych OSP oraz 3 zaproszonych gości.

Otwarcia zebrania oraz powitania przybyłych druhów i gości dokonał Prezes OSP w Dolicach Filip Chachuła. Następnie przekazał głos wybranemu przewodniczącemu zebrania Naczelnikowi OSP w Dolicach Jarosławowi Orman. Naczelnik OSP po przedstawieniu programu zebrania przedstawił Sprawozdanie z działalności OSP w Dolicach w 2013 roku. Do najważniejszych spraw jakie wymienił dh. Jarek należało:

1. Dokończenie I etapu remontu strażnicy OSP oraz rozpoczęcie II etapu tej inwestycji. Warte podkreślenia jest to, że całą inwestycja realizowana była siłami własnymi członków OSP w Dolicach, przy wsparciu finansowym Gminy Dolice.

2. Pozyskanie i przebudowa pojazdu ratowniczego marki Mercedes Benz 308D W kwietniu 2013 roku OSP w Dolicach pozyskała z KP PSP w Stargardzie Szczecińskim pojazd ratowniczy MErcedes Benz 308D. Niestety w KP stosowany był on jako pojazd typu SLRchem i nie odpowiadał naszym wymaganiom jakimi były posiadanie pojazdu typu SLRt. Dlatego też, członkowie OSP w Dolicach postanowili stanąć naprzeciw najtrudniejszemu jak dotąd zadaniu i przebudować pojazd własnymi siłami, przy wsparciu finansowym Gminy Dolice. Rozpoczęła się długa i ciężka przygoda, gdyż do tej pory nikt z nas nie miał okazji przebudowaywać pojazdów ratowniczych.  W pierwszych krokach podjęto działania mające na celu większenie popuszczalnej liczby osób w pojeździe z 2 do 5. W związku z tym, zlikwidowana istniejącą zabudowe SLRchem i przesunięto ściane grodziową tak, aby uzyskać przestrzeń potrzebną do zabudowania przedziału osobowego. Stopniowo z czasem, przedział ten zyskał okno w drzwiach suwanych, 3 nowe fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa a kolejnie w okresie prac wykończeniowych tapicerke oraz wieszak na 2 aparaty ODO. Po wykonaniu tych prac pojazd pozystywnie przeszedł przegląd techniczny a druhowie OSP w Dolicach zaczęli opracowywać projekt zabudowy przedziału sprzętowego. Pomysłów było kilka, wygrała jednak koncepcja "Minimum straty miejsca, maximum dostępności do sprzętu". Zadania polegającego na zaprojektowaniu całej zabudowy podjął się Naczelnik OSP Jarosław Orman. Ten długi etap prac zwieńczony został przygotowaniami pojazdu do rozpoczęcia prac ślusarskich. Wkrótce po tym, wielu członków OSP w Dolicach brało udział w tworzeniu nietypowej zabudowy ratowniczej spędzając  często całe dnie w strażnicy OSP a czasem i zarywając noce. Trud i wielomiesięczny wysiłek zaowocował 1.01.2014 roku kiedy to pojazd ratowniczy SLRt 539z42 został wprowadzony na podział bojowy OSP w Dolicach.

Za cały trud i nakład pracy włożony w zabudowe tego pojazdu serdeczne podziękowania wyraził Naczelnik OSP w Dolicach wszytkim druhom biorącym udział w tym projekcie.

Więcej zdjęc oraz aktualne i szerokie opisy prac przy tym pojeździe znajdziecie na www.facebook/OSPDOLICE.pl Zapraszamy.

3. W okresie sprawozdawczym odbyło się również kilkadziesiąt zbiórek gospodarczo technicznych, w czasie których druhowie dbali o bierzące utrzymanie obiektu poprzez drobne naprawy, odnowienie związkowego masztu flagowego czy odmalowanie płotu w okół strażnicy OSP. Podejmowanych działań było tak wiele, że nie sposób opisać ich w jednym momencie.

4. Działalność ratownicza i ćwiczenia w 2013: 10 pożarów, 2 wypadki - w tym jeden śmiertelny, 3 usuwania skutków nawałnic oraz 4 inne miejscowe zagrożenia.

Ćwiczenia: najważniejsze to m. in. Manewry ratownicze WIOSNA 2013 realizowane przez OSP w Dolicach i OSP SZCZECIN.

5. Zabezpieczenia i działalność propagandowa, kulturalna i sportowa w 2013:

I. Zabezpieczenia: m.in. Koncert Kamila Bednarka w GCI w Dolicach, VI Maraton MTB wokół jeziora Miedwie, Impreza taneczna w Rzeplinie (gm. Dolice).

II. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 3 klas w Gimnazjum Publicznym w Dolicach, Pokazy ratownictwa technicznego w Moskorzynie z okazji Dnia Dziecka.

III. Udział w Gminnych oraz Powiatowych zawodach sportowo pożarniczych - odp. 4 i 11 miejsce.

... i wiele wiele innych. (Wszystkie nasze działania opisywane są na bierząco na portalu Facebook.com

Po przedstawieniu sprawozdzania z działalnośći oraz finansowego wszyscy obecni członkowie OSP i goście wzięli udział w dyskusji na temat planu działalności OSP w roku 2014. Pomysłów jest wiele i mamy nadzieje je wszystkie zrealizować.

Niedługo po dopełnieniu wszystkich formalności zebranie zostało zakończone a przewodniczący zebrania zaprosił wszystkich do obejrzenia naszej największej dumy jaka powstała w 2013 roku t.j. pojazdu ratowniczego SLRt.

 

Dołącz do nas
Google+