ROK UTWORZENIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADOWIE MAŁYM ZOSTAŁA UTWORZONA W 1975r. OD TAMTEJ PORY W SZEREGACH RADOWSKICH DRUHÓW POJAWIŁO SIĘ WIELE OSÓB, KTÓRE WSTĄPIŁY DO JEDNOSTKI BY MÓC POMAGAĆ INNYM, STAWAĆ TWARZĄ W TWARZ Z ŻYWIOŁEM I INNYMI ZAGROŻENIAMI, CO CZYNIĄ DO DZIŚ I CZYNIĆ BĘDĄ. 12 STYCZNIA 1993r. OSP RADOWO MAŁE ZOSTAŁO WPISANE DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ W DZIALE OSP GMINA RADOWO MAŁE, A 28 KWIETNIA 1995r. NASZE OSP ZOSTAŁO WŁĄCZONE DO (KSRG) KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GAŚNICZEGO.

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Bezpieczeństwo publiczne
- Ratownictwo i ochrona ludności

Dołącz do nas
Google+