OSP Radowo Małe
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, i zmiany w zarządzie OSP

W sobotę (23.01.2016 r.) 0 godz. 17.00 w remizie OSP Radowo Małe odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Obok licznie przybyłych druhów, na zebranie przybyli też zaproszeni goście. Mieliśmy więc okazje gościć Wójta Gminy Radowo Małe Pana Wiesława Lorenta, zastępcę Komendanta KP PSP w Łobzie młodszego brygadiera Pawła Dymeckiego, Sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Krzysztofa Palucha oraz prezesów jednostek OSP z terenu naszej gminy: druha Eugeniusza Kwiatkowskiego (OSP Czachowo), druha Andrzeja Przymęckiego (OSP Gostomin), druha Romana Soroczyńskiego (OSP Siedlice).
Ponieważ upłynęła 5-o letnia kadencja zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej to głównym celem zebrania był wybór nowych władz stowarzyszenia. W toku demokratycznych wyborów wyłoniono nowy Zarząd OSP. Prezesem naszej jednostki został druh Robert Szycko. Stanowisko wiceprezesa-Naczelnika zachował druh Janusz Kłosowiak. Poza tym w skład władz stowarzyszenia weszli: druh Mariusz Lipski – sekretarz OSP, druh Kazimierz Kaczmarek – skarbnik OSP oraz druh Jakub Gałka – członek Zarzadu.
Jednocześnie druhowie docenili długoletnią służbę, na rzecz jednostki, dotychczasowego Prezesa – druha Mieczysława Kuźmińskiego. Został on, przez aklamacje i przy gromkich brawach wszystkich zebranych, Prezesem Honorowym OSP.
Strażacy z OSP Radowo Małe wybrali także organ kontrolnego OSP. W skład nowopowołanej Komisji Rewizyjnej weszli druh Grzegorz Kapka, druh Stanisaw Matusik oraz druh Andrzej Mielczrek.
Dziękujemy za pięcioletnią kadencję poprzedniemy Zarządowi a nowemy życzymy powodzenia i sukcesów

Dołącz do nas
Google+