Tak to się zaczęło ;)

W roku 1966 została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna, w której szeregi wstąpiło 30 mieszkańców Mrzeżyna, którzy dobrowolnie w ramach społecznego zaangażowania podjęli się zabezpieczenia przeciwpożarowego miejscowości i obiektów usytuowanych na jej terenie działania. Decyzją do powołania była Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach nr 61/481/66 z dnia 14.XII.1966. Natomiast wyposażenie tej jednostki w podstawowy sprzęt pożarowy zostało ustalone planem ochrony przeciwpożarowej powiatu zatwierdzony Uchwałą PRN nr XVI/134/67 z dnia 23.VI.1967r. Grupę inicjatywną i pierwszy zarząd stanowili druhowie; Kapeliński, Karpiński, Demski oraz wieloletni kierowca-mechanik Witold Włodarczyk, odznaczony najwyższymi odznaczeniami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 1971 – 1974 w czynie społecznym przy współpracy z Komendą Powiatową PSP wybudowany został dom strażaka. W 1976 otrzymaliśmy pierwszy wóz bojowy STAR 25, a w 1986 nastąpiła wymiana wozu na GBA STAR 244, który znajduje się w jednostce do dnia dzisiejszego. Przełomowy dla Jednostki okazał się rok 2002, kiedy to Decyzją Nr XVI/05 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Jednostka OSP w Mrzeżynie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tym samym teren działania objął także tereny poza gminą Trzebiatów. W ostatnich latach wykonano remont bieżący remizy strażackiej. Dzięki wieloletnim staraniom Zarządu OSP w Mrzeżynie, w roku 2006 jednostce przekazano w zarządzanie budynek ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego. Ośrodek posiada pokoje 3 i 4 osobowe, zaplecze kuchenne oraz dużą świetlice i parking. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrzeżynie posiada profil ratownictwa wodnego, zrzeszając jednocześnie wyszkolonych członków w tym zakresie. Na swym wyposażeniu posiada łódź ratunkową do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych. W maju 2007 roku za ofiarną służbę, mieszkańcy Mrzeżyna i gminy Trzebiatów ufundowali OSP sztandar. Jednostka również została odznaczona brązowym medalem „ ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” .

Dołącz do nas
Google+