OSP Żarnowo
Przekazanie Nowego Samochodu dla OSP GMINY STEPNICA

Przekazanie Nowego Samochodu dla OSP GMINY STEPNICA

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetów działań obecnych władz Gminy...

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetów działań obecnych władz Gminy. Dowodem tego jest zakup na przestrzeni ostatnich 2 lat trzech nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP Stepnica, OSP Żarnowo i OSP Czarnocin. Zakupiony został również nowoczesny sprzęt pozwalający usprawnić i zapewnić bezpieczeństwo strażaków w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych. Strażacy otrzymali m. in. pompy szlamowe, specjalne ubrania, drabinę, aparaty powietrzne, hełmy itp. W dniu 28 stycznia br najbardziej zadowoleni mogli być druhowie z Czarnocina, którzy otrzymali jako ostatnia jednostka w gminie nowy średni wóz bojowy marki Mercedes Atego. Obecnie nasze jednostki OSP posiadają nowe 2 średnie i 1 ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.Na uroczystości z okazji przekazania samochodu obecni byli m. in Olgierd Geblewicz Marszałek Zachodniopomorski oraz bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie.

Aktualnie Gmina Stepnica posiada najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo – gaśniczy nieodbiegający od wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiony sprzęt i samochody to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Lepszy sprzęt to niejednokrotnie sprawniejsza i skuteczniejsza pomoc w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Nowe wozy bojowe już niejednokrotnie udowodniły podczas akcji, że inwestycja w nowy i nowoczesny sprzęt się opłaca. Średniorocznie nasze jednostki OSP biorą udział w ok. 120 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Na uwagę zasługuje fakt, że zakup wozów bojowych został w 1/4 dofinansowany ze środków pozabudżetowych. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej PSP i Zarządu Wojewódzkiego OSP.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=58fE0MhjEZE

http://www.stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/1004_nowy_woz_bojowy_dla_osp_czarnocin

Dołącz do nas
Google+