OSP Stepnica
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Obchody Powiatowe Dnia Strażaka (2 maja br.) w Nowogardzie, rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji strażaków, która koncelebrowana była w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez kapelana strażaków ks. prałata Jana Jermaka i ks. prob. Grzegorza Legutko. Po niej, z towarzyszeniem orkiestry dętej „Wood & Brass Band”, jednostki zawodowe i ochotnicze straży pożarnej przeszły ulicami Nowogardu.

Rozpoczynając uroczysty apel na placu Wolności, strażaków, przybyłych gości i zgromadzonych mieszkańców, w imieniu nieobecnego z powodu choroby burmistrza Nowogardu (podczas wizyty delegacji z Heide w szpitalu, burmistrz został zbadany przez lekarza na izbie przyjęć i odesłany do domu z nakazem leżenia) powitał jego zastępca Krzysztof Kolibski. Następnie został odczytany AKT UFUNDOWANIA SZTANDARU dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleniowie: „Sztandar to symbol najwyższych wartości, honoru oraz tradycji, reprezentowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Powiecie Goleniowskim. To niezwykle istotny element wzmocnienia autorytetu, dający poczucie odpowiedzialności i pełnionej misji. To również nagroda dla wielu pokoleń za ofiarną służbę i odwagę w ratowaniu życia, środowiska naturalnego oraz mienia. Doceniając wkład wniesiony przez ponad pół wieku działalności strażaków dla dobra społeczeństwa lokalnego, środowisko samorządowe utworzyło Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru. W jego skład weszli: Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, Burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn, Burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, Wójt Gminy Przybiernów Lila Ławicka, Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo.”

Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru, do wbicia gwoździ ozdobnych w drzewiec sztandaru, poproszeni zostali goście honorowi, a ksiądz kapelan dokonał jego poświęcenia. Po czym nowy sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleniowie, w którego skład wchodzili: dowódca pocztu sztandarowego - dh. Paweł Bartnik, sztandarowy - dh. Arkadiusz Olszewski oraz asystujący - dh.Jakub Andrzejewski.

Na zakończenie tej części, ponad 40 strażakom wręczono resortowe odznaczenia oraz awanse na kolejne stopnie. Wśród oznaczonych był m.in. Andrzej Kania radny Rady Miejskiej w Nowogardzie, a zarazem sołtys Wyszomierza.
Integralną częścią obchodów święta był festyn strażacki, który cieszył się dużym zainteresowaniem nowogardzian. Frajdę miały zwłaszcza dzieci. Największym zainteresowaniem cieszył się m.in. nowoczesny i największy samochód pożarniczy straży lotniskowej. Były poza tym konkursy, pokaz ratownictwa oraz przelot samolotu Dromader, który dokonał zrzutu wody na oczach licznie zgromadzonych widzów.

Gośćmi strażaków na Powiatowych Obchodach byli między innymi: poseł na Sejm RP Magdalena Kochan, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryk Cegiełka, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Franciszek Grudecki, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Goleniowie dr. Krzysztof Wasiluk, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie st. bryg. Bogusław Tunkiewicz, Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, członek Zarządu Powiatu Andrzej Siwy, Przewodniczący Rady Powiatu Goleniowskiego Kazimierz Ziemba, Burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn, zastępca burmistrza Goleniowa Henryk Zajko, Wójt Przybiernowa Lila Ławicka, Wójt Osiny Krzysztof Szwedo, Burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy Ryszard Ławicki, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński, Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie płk. Jerzy Dudzik, radny Powiatu Goleniowskiego Kazimierz Lembas, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisław Saniuk oraz nowogardzcy radni.

Piotr Suchy

Dołącz do nas
Google+