OSP Nastazin
Ceremoniał włączenia do OSP Nastazin do KSRG

Ceremoniał włączenia do OSP Nastazin do KSRG

Dnia 13.01.2017 r. w odbył się ceremoniał włączenia OSP Nastazin do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Uroczystość odbyła się w sali koła łowieckiego Jeleń Maszewo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się :
Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP Goleniów bryg. Arkadiusz Skrzypczak
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Goleniowie dh. Krzysztof Wasiluk
Burmistrz Miasta i Gminy Maszewo Jadwiga Ferensztajn
Przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie Henryk Kozakowski
Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Maszewo
dh. Zbigniew Radawiec
Sołtys Nastazina Ewa Pawlik
Prezes Koła Łowieckiego Jeleń Maszewo Andrzej Wrzosek
Prezesi Jednostek OSP z terenu gminy Maszewo
Uroczysty apel rozpoczął meldunkiem Z-ca Naczelnika Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych KP PSP Goleniów st. kpt. Marek de Weyher. Następnie Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych KP PSP Goleniów st. kpt. Marek Michalak odczytał treść decyzji o włączeniu, którą Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Goleniów bryg. Arkadiusz Skrzypczak wręczył Pani Burmistrz i Prezesowi OSP Nastazin. Po okolicznościowych przemówieniach rozpoczęła się część nieoficjalna ;)

Dołącz do nas
Google+