OSP Szczecin GP-R
Pożar na "Darze Młodzieży" - ćwiczenia REGATY 2013

Pożar na "Darze Młodzieży" - ćwiczenia REGATY 2013

Na żaglowcu Dar Młodzieży dochodzi do poważnej awarii, w wyniku której znaczna część statku jest objęta pożarem. Dwóch członków załogi odniosło bardzo ciężkie obrażenia, ich stan jest krytyczny, rannych jest wiele osób - to założenie ćwiczeń REGATY 2013.

Ratownicy OSP „Szczecin” wzięli udział w ćwiczeniach Regaty 2013 – Działanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we współdziałaniu ze strukturami reagowania kryzysowego miasta w warunkach wystąpienia zagrożenia pożarowego na statku i na terenie obiektu portowego w czasie trwania imprezy „The Tall Ships Races”, zorganizowanych w dniu 27 kwietnia 2013 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lutego 2013r.

Na podstawie wyżej cytowanego zarządzenia, w ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły i środki: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, WOPR, NOSG, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Pogotowia Ratunkowego, Akademii Morskiej w Szczecinie, Straży Miejskiej, Kapitanatu Portu Szczecin, Żeglugi Szczecińskiej, OSP „Szczecin” i inne.

Przed OSP „Szczecin” postawiono dwa zadania:
1. Przygotowanie i realizacja pozoracji. W tym zakresie ratownicy OSP „Szczecin” mają bardzo duże doświadczenia i wysoka ocena z poprzednich ćwiczeń prawiła, że przygotowanie realnych obrażeń, przygotowanie pozorantów do odgrywania ról poszkodowanych powierzono właśnie naszej jednostce. Tym razem również pozoracja spotkała się z bardzo dobrymi ocenami rozjemców i obserwatorów ćwiczeń. Realizm przygotowanych obrażeń sprawił, że co najmniej kilku ratowników poważnie zastanawiało się, czy obrażenia nie są rzeczywiste.

2. Drugim zadaniem było: udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pomoc w ewakuacji poszkodowanych na brzeg oraz o organizacja punktu zbiórki poszkodowanych (w tym celu wykorzystano namiot dostarczony przez PSP). Strażacy realizowali zadania udzielając kwalifikowanej pierwszej pomocy. Najbardziej poszkodowani mieli poważne oparzenia III stopnia, w celu szybkiego opatrzenia ratownicy zastosowali opatrunki hydrożelowe, 100 % tlenoterapię termoizolację, jałowe opatrunki oraz wspomaganie psychiczne. Poszkodowanych po wstępnym zaopatrzeniu przekazano przybyłym na miejsce zdarzenia zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dla OSP „Szczecin” ćwiczenia były poważnym sprawdzianem przed podjęciem służby podczas zbliżających się wydarzeń i imprez masowych organizowanych w mieście Szczecin. W działaniach wzięło udział 20 ratowników OSP Szczecin.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z ćwiczeń, ze względów organizacyjnych nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich działań podejmowanych na miejscu zdarzenia.

Wnioski z przeprowadzonej akcji zostaną opracowane podczas podsumowania ćwiczeń, następnie wdrożone do procedur postępowania, celem optymalizacji działań ratowniczych w przyszłości.

Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dobrej współpracy między wszystkimi podmiotami obecnymi na miejscu akcji, to dowodzi dobrego przygotowania i otwartej postawy wszystkich, niosących pomoc w sytuacji zagrożenia, wszak poszkodowany nie wybiera, jaki mundur nosi ratownik udzielający mu pomocy. Najistotniejszy jest fakt skutecznego i szybkiego działania.

Dziękujemy za doskonałą współpracę!

 

Uwaga:
Na zdjęciach mogą być utrwalone sytuacje, działania, postawy, które są niezgodne z przyjętymi normami (wymaganiami, procedurami, przepisami) w zakresie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy czy prowadzenia działań ratowniczych, jednak ze względu na charakter zajęć mogły mieć miejsce (warunki szkoleniowe), choć ratownicy OSP Szczecin kładą duży nacisk na właściwe działania i korygowanie zachowań nieoptymalnych.

 

 

 

Dołącz do nas
Google+