OSP Szczecin GP-R
1 % dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej ze Szczecina

1 % dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej ze Szczecina

Chcemy lepiej pomagać, przekaż nam swój 1 % podatku.

Już trwa czas rozliczeń podatkowych, dlatego OSP Szczecin prosi wszystkich o wsparcie, w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz naszej jednostki.
Za uzyskane z tego tytułu środki finansowe planujemy wzmocnić potencjał grupy poszukiwawczo-ratowniczej, zaangażowanej w poszukiwanie ludzi zaginionych oraz szkolenie psów ratowniczych.
W roku 2013 dzięki Waszej uprzejmości OSP Szczecin otrzymało kwotę 491,58 zł – kwota zostanie przeznaczona na zakup zużytego wyposażenia ratowniczego.
Liczymy, że kwota uzyskana w roku 2014 pozwoli na sfinansowanie większych wydatków związanych z naszą działalnością.

W prosty sposób można wesprzeć naszą działalność, deklarując przekazanie przez Urząd Skarbowy 1 % Waszego podatku dla naszej organizacji, poniżej krótka instrukcja.

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:
1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz numer KRS: 0000116212.
2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE „Cel szczegółowy 1%" wpisać:
OSP SZCZECIN, 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 15.
Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek bankowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - a następnie trafią do nas.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc.

Dołącz do nas
Google+