OSP Szczecin GP-R
Ewakuacja mieszkańców Szczecina - akcja wydobycia niewybuchu

Ewakuacja mieszkańców Szczecina - akcja wydobycia niewybuchu

W ubiegłą niedzielę (30 czerwca br.) przeprowadzono w Szczecinie poważną operację usunięcia niewybuchu - pozostałości z czasów II wojny światowej, znalezionego na dnie rzeki Odra, w pobliżu budynku Izby Celnej. Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego wraz z Prezydentem Miasta Szczecin podjęli decyzję o ewakuacji mieszkańców strefy znajdującej się w bezpośredniej bliskości ewentualnego oddziaływania ładunku wybuchowego. Ratownicy OSP Szczecin zostali zadysponowani do pomocy.

Zadania, wyznaczone dla OSP Szczecin podczas tej akcji nie były trudne i polegały przede wszystkim na:

  • udzielaniu pomocy ewakuowanym mieszkańcom,
  • pomocy w poruszaniu się i pokonywaniu barier architektonicznych (schody, klatki),
  • udzielaniu informacji i kierowaniu do punktu ewakuacji mieszkańców,wspieraniu w tej niecodziennej sytuacji,pomocy w transporcie osób obłożnie chorych, itp.

Zadanie dodatkowe to stała gotowość do podjęcia interwencji medycznej w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub w razie niekorzystnego obrotu sytuacji związanej z wydobyciem niewybuchu.

Akcja ewakuacyjna zakończyła się o godzinie 13:00, nie zanotowano żadnych interwencji, wszystko przebiegało bardzo sprawnie.

Autorzy fotografii: Mariusz Cyrulewski, Łukasz Szełemej (http://www.szelemej.pl/), kpt. Marcel Podhorodecki (Dowództwo Wojsk Lądowych)

Dołącz do nas
Google+