OSP Szczecin GP-R
Gotowi na ratunek - OSP Szczecin realizuje nowy projekt

Gotowi na ratunek - OSP Szczecin realizuje nowy projekt

W miniony weekend ratownicy OSP Szczecin rozpoczęli realizację projektu GOTOWI NA RATUNEK - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności i doposażenie ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej „Szczecin”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Inauguracja miała miejsce w Dolicach – powiat stargardzki, gdzie odbyły się wielodniowe warsztaty doskonalące dla ratowników, pod hasłem WIOSNA 2013.
Warsztaty obfitowały w mnóstwo zajęć, najważniejsze z nich to doskonalenie umiejętności:

- kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- postępowania w wypadkach komunikacyjnych,
- łączności służbowej,
- nawigacji satelitarnej i orientacji w terenie,
- postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,
- poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
- współdziałania z innymi podmiotami.

Wszystkie działania opierały się na ćwiczeniach praktycznych poprzedzonych teoretycznym wprowadzeniem i szczegółowym omówieniem poruszanych zagadnień. Prócz szkoleń przeprowadzono kilka wielogodzinnych symulacji, w których ratownicy musieli poradzić sobie w sytuacji wypadku komunikacyjnego z potrąconymi motocyklistami, zawalenia budynku, pożaru, wypadku komunikacyjnego czy poszukiwań osób zaginionych w terenie.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki wsparciu:
- OSP w Dolicach
- Urzędu Gminy w Dolicach
- Gimnazjum Publicznego w Dolicach
- Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
- Państwowej Straży Pożarnej

- wielu przyjaciół i sprzymierzeńców naszej jednostki.

Dziękujemy!

Warsztaty WIOSNA to dopiero początek realizacji programu Gotowi na ratunek.
O wszelkich kolejnych inicjatychwach będziemy informować na bieżąco.

Film

 

Dołącz do nas
Google+