OSP Szczecin GP-R
REWIR 2014

REWIR 2014

W dniach 19-22 czerwca 2014 r. w Dolicach koło Stargardu Szczecińskiego odbyły się regionalne warsztaty poszukiwawczo – ratownicze REWIR 2014, realizowane w ramach projektu „WOLONTARIUSZ W AKCJI - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez rozwój potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin”. Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Program warsztatów był bardzo napięty, zrealizowano szereg zajęć w tym między innymi z zakresu:

- doskonalenia umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- doskonalenia umiejętności w zakresie poszukiwań ludzi zaginionych,
- terenoznawstwa i nawigacji satelitarnej GPS, orientacji w terenie, pracy z mapą,
- łączności służbowej,
- aspektów psychologicznych związanych z zaginięciami,
- podejmowania decyzji w sytuacji silnego stresu,
- działania indywidualnego w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia,
- postępowania na wypadek wsparcia działań taktycznych (współpraca z Policją).

Zajęcia prowadzili zaproszeni eksperci z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Fundacji Itaka z Warszawy, Szkoły Policji w Słupsku, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i inni.

Podczas warsztatów przeprowadzono liczne symulacje zdarzeń, w warunkach terenowych i warsztatowych, odbyły się pokazy, prezentacje i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem specjalistycznym, które może być stosowane w codziennej działalności jednostek OSP.

W warsztatach wzięło udział 22 ratowników z OSP Szczecin i OSP Dolice oraz zaproszeni goście.

Dołącz do nas
Google+