OSP Szczecin GP-R
Ratunek - trening ratowniczy OSP Szczecin

Ratunek - trening ratowniczy OSP Szczecin

W dniach 27-28 lipca w miejscowości Wełtyń ratownicy OSP Szczecin zorganizowali trening pn. RATUNEK 2013, realizowany w ramach programu GOTOWI NA RATUNEK - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności i doposażenie ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej „Szczecin”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Trening był kolejnym etapem procesu ujednolicania umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród ratowników OSP Szczecin.

Unifikacja umiejętności jest niezbędnym elementem procesu wyszkolenia ratowników, działających w grupie, współpracujących w ramach kompetencji wynikających z przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podczas treningu przygotowano szereg symulowanych zdarzeń, zadaniem ratowników było udzielenie pomocy w wielu sytuacjach, które zostały opracowane ze szczególną myślą o zagrożeniach mogących wystąpić podczas imprezy masowej – finału Regat The Tall Ships Races w Szczecinie.

Dołącz do nas
Google+