OSP Szczecin GP-R
Katastrofa samolotu w pobliżu portu lotniczego Szczecin Goleniów

Katastrofa samolotu w pobliżu portu lotniczego Szczecin Goleniów

Lądujący samolot zgłosił wieży problemy z silnikami, rozpoczyna się procedura przygotowania do awaryjnego lądowania. Niestety, sytuacja przybiera niekorzystny obrót, przy podejściu do pasa startowego samolot rozbija się tuż przed lotniskiem. Służby ratownicze wkraczają do akcji. Tak w skrócie wyglądał wstęp do ćwiczeń, które odbyły się 25 września w porcie Lotniczym Szczecin Goleniów im. NSZZ Solidarność.

Ratownicy OSP Szczecin wzięli udział w ćwiczeniu jako zespół odpowiedzialny za pozorację miejsca zdarzenia i podgrywkę scenariuszy.
Zapewniając profesjonalną pozorację miejsca zdarzenia, charakteryzację poszkodowanych, symulowane rany, odpowiednie zachowania ofiar i świadków – staraliśmy się zbliżyć warunki akcji ratowniczej do sytuacji rzeczywistej, co w efekcie wpływa na polepszenie jakości ćwiczenia.
W ćwiczeniach wzięły udział wszelkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotniska, między innymi:
- Lotniskowa Straż Pożarna LSRG
- Służba Ochrony Lotniska
- SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Państwowa Straż Pożarna (Komenda Powiatowa w Goleniowe, JRG w Goleniowie, KW PSP w Szczecinie)
- Wojskowa Straż Pożarna
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Straż Graniczna
- służba naziemna
- zarząd portu lotniczego
- inni

UWAGA!
Ze względu na charakter działań, na zdjęciach mogą być utrwalone sytuacje, działania, postawy, które są niezgodne z przyjętymi normami (wymaganiami, procedurami, przepisami) w zakresie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy czy prowadzenia działań ratowniczych, jednak ze względu na specyfikę ćwiczeń mogły mieć miejsce (warunki szkoleniowe). Osoby kierujące ćwiczeniami przygotowują ewaluację prowadzonych działań, podczas której zostaną omówione wszelkie błędy i nieoptymalne działania, jakie zaistniały na miejscu tego pozorowanego wypa

Zobacz start śmigłowca HEMS Ratownika 11 z miejsca zdarzenia:

 

Dołącz do nas
Google+