Ratują od 66 lat

060318223624.jpgW roku 2013 mineło 66 lat od chwili powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu. W roku 1947 dzięki zaangażowaniu kilku osób m. in. Franciszka Krupy, Hieronima Kierszkowskiego oraz Romana Kobryńskiego powołano do istnienia Ochotniczą Straż Pożarną. Wyposażeni w konną sikawkę, kilka węży, w hełmy i pasy zainicjowali ruch, który 130507105730.jpgdo dzisiaj przyciąga wielu społeczników. Na przestrzeni minionych sześćdziesięciu lat prze jednostkę przewinęło się kilkaset osób, którym przyświecał ten sam cel: nieść innym pomoc w potrzebie.
Początki nie były łatwe. Pozyskane wyposażenie wymagało ciągłej opieki i konserwacji a jego wydajność była znikoma w porównaniu z obecnie użytkowanym sprzętem. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Orzyszu znacznie się poprawiło w latach 50-tych. Orzyscy ochotnicy otrzymali pierwszy upragniony samochód – Star 20, a jednostka otrzymała kategorię S-1. Kilka lat później do Orzysza trafił kolejny pojazd – Star-28, w związku z czym zaistniała potrzeba zmiany remizy, która zlokalizowana była w budynku obecnego kina przy ulicy Wojska Polskiego. Wybór padł na budynek przy ul. Ogrodowej (obecnie Cierniaka), gdzie straż ma swoją siedzibę do dziś. Ważnym wydarzeniem dla OSP było przekazanie w roku 1980 nowiutkiego Stara 244, który był eksploatowany przez całe 26 lat. W międzyczasie użytkowany Star-28 został wymieniony na Stara-660, a na potrzeby tworzonej sekcji ratownictwa drogowego przejęto od wojska samochód terenowy UAZ, którego w roku 2006 przekazano do OSP Szwejkówko.
Rokiem przełomowym w historii orzyskiej OSP był niewątpliwie rok 2006. Dzięki przychylności władz miejskich z burmistrzem Orzysza, Panem Janem Aleszczykiem na czele oraz dużemu zaangażowaniu członków zarządu OSP udało się wymienić cały tabor samochodowy. Wyeksploatowany Star-244 został zamieniony na Magirusa Deutzh ze zbiornikiem 3500 litrów wody, a terenowy UAZ wykorzystywany przez sekcję ratownictwa technicznego na samochód techniczno - gaśniczy Mercedes wyposażony w zbiornik wody o pojemności 1000 litrów z możliwością podania piany. Przez cały czas były prowadzone rozmowy z Komendą Powiatową PSP w Piszu na temat przekazania na potrzeby OSP Orzysz samochodu technicznego będącego na wyposażeniu tamtejszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. Udało się pozyskać nie tylko samochód ale także dofinansowanie na wykonanie nowej zabudowy, której koszt został określony na 100 tys. zł. Połowę tej kwoty dołożył Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, 40 tysięcy Burmistrz Orzysza a 10 tys. Jednostka wyłożyła z własnych środków. Pod koniec roku do Orzysza trafił po gruntownym remoncie trzeci samochód pożarniczy – ciężki Jelcz, wyposażony w zbiornik 5000 litrów wody.
Obecnie orzyska jednostka OSP jest najprężniejszą jednostką w powiecie piskim i jedną z liczących się w województwie. W roku 1995 decyzją nr 40/17/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jako jedyna jednostka OSP w powiecie realizuje zadania w ramach odwodu wojewódzkiego. Jednostka wyposażona jest obecnie we wspomniane trzy samochody pożarnicze, sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego, pompy pływające, pompę szlamową, aparaty oddechowe AUER, pilarki do drewna i betonu oraz inny drobny sprzęt pożarniczy.
Oprócz działalności bezpośrednio związanej z działaniami ratowniczymi jednostka realizuje również inne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Współpracuje z miejscowymi szkołami, przedszkolem, niektórymi firmami, jednostkami OSP i Wojskowej Straży Pożarnej oraz miejscowym zespołem wyjazdowym pogotowia ratunkowego. Na obiektach współpracujących instytucji organizuje ćwiczenia, których celem jest zapoznanie strażaków z obiektami, szkolenie pracowników i uczniów odnośnie zachowania w przypadku pojawienia się na obiekcie różnego rodzaju zagrożeń a także doskonalenie umiejętności współdziałania różnych jednostek ratowniczych. Przy jednostce działa drużyna, która bierze udział niemal we wszystkich imprezach sportowych na terenie gminy i powiatu.
W ciągu 60 lat istnienia OSP funkcję prezesa pełnili: Heronim Kierszkowski, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Rembiewski, Aleksander Gajewski, Mikołaj Wasiluk oraz Leon Truszkowski. Obecnie prezesem OSP jest Mariusz Semenowicz.
Funkcję naczelnika pełnili: Roman Kobryński, Józef Karczewski, Piotr Rembiewski, Antoni Rembiewski, Mieczysław Grys oraz Mariusz Semenowicz. W chwili obecnej naczelnikiem jest Stanisław Wysocki a zastępcą naczelnika Paweł Dubliński. Ich praca zasługuje na szczególne uznanie.
W gronie zasłużonych strażaków nie może zabraknąć również Zdzisława Lisowskiego, Henryka Duckiego, Edwarda Rzodkiewicza, Józefa Kowalczyka (zmarł), Wacława Skrzeczkowskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Lucjana Zaperta (zmarł), Stanisława Chojnowskiego (zmarł), Arno Franz, Józefa Szyszki (zmarł), Mieczysława Grysa (zmarł), Jana Jakołcewicza a także tych z najmłodszej kadry gotowych w każdej chwili pomagać innym: Romana Zwańko, Piotra Golonki, Huberta Lotki, Ryszarda Lisowskiego, Pawła Oszmiana, Andrzeja Golonki, Artura Duchnowskiego, Krzyśka Księżyka i innych.

Dołącz do nas
Google+