Historia OSP Skarżyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie (Skarżyn przed II wojną światową należał do Prus Książęcych) prowadziła działalność przed 1939 r. o czym świadczył ocalały po wojnie budynek strażnicy zlokalizowany nad rzeką „Wissa” po lewej stronie drogi w kierunku miejscowości Włosty – około 50 m od głównej ulicy wsi Skarżyn. Budynek ten w późniejszych latach stał się własnością państwa Romanowskich. Z budynku aktualnie pozostało niewiele, uległ zniszczeniu pod naporem śniegu. Nie ustalono roku powstania OSP przed wojną. Po wojnie OSP została założona w 1960 r. Pierwszymi jej założycielami byli: Stanisław Filipkowski, Antoni Laszczkowski, Władysław Karczmarczyk, Konstanty Romanowski. Pierwszym prezesem OSP został wybrany Stanisław Filipkowski, a następnie funkcję prezesa pełnił Antoni Jóźwik, Eugeniusz Wasilewski, Jan Gutowski oraz aktualnym prezesem jest Andrzej Filipkowski. Funkcję naczelnika OSP pełnili: Sabin Tarnacki, Leon Baranowski, Jan Żebrowski a obecnie od wielu lat naczelnkiem OSP jest Zygmunt Pieńczykowski.

OSP SKARŻYN

Remiza OSP Skarżyn - 1978 r.

W pierwszych latach po założeniu jednostka OSP posiadała na wyposażeniu sikawkę ręczną oraz kilka odcinków węży. W latach 60- tych, jak wspomina weteran OSP i jeden z najstarszych mieszkańców Skarżyna Mieczysław Barżykowski wybuchały często pożary w Skarżynie oraz w pobliskich miejscowościach jak Rogalach, Włostach, w których OSP brała czynny udział. Sprzęt i strażaków dowoził do tych pożarów oraz na ćwiczenia, zawody zaprzęgiem konnym druh Mieczysław Barżykowski.

Dużym zaangażowaniem na początku lat siedemdziesiątych wykazała się Żeńska Drużyna Pożarnicza, która w 1974 r. reprezentowała powiat piski w zawodach wojewódzkich dla tych drużyn zajmując w nich II miejsce.

Żeńska Drużyna Pożarnicza na zawodach wojewódzkich 1974 r.

Żeńska Drużyna Pożarnicza na zawodach wojewódzkich 1974 r.

Drużyna ta brała udział w defiladzie jednostek OSP i drużyn pożarniczych z okazji „Dnia Strażaka” w 1974 r. w Piszu. Dnia 15 czerwca 1978 r. z udziałem władz: administracyjno politycznych miasta i gminy Biała Piska, Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Suwałkach, Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Piszu dokonano uroczystego otwarcia strażnicy.

Otwarcie strażnicy w Skarżynie – 1978 r.

Otwarcie strażnicy w Skarżynie – 1978 r.

Po uroczystym otwarciu strażnicy wręczone zostały odznaczenia pożarnicze zasłużonym strażakom a szczególnie tym, którzy wyróżniali się przy budowie strażnicy, następnie odbyło się spotkanie strażaków z przybyłymi władzami. Otwarcie strażnicy w Skarżynie wspomina pisemnie ówczesny naczelnik Miasta i Gminy – prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Białej Piskiej Alfons Bobowik następująco: „Pamiętam z jakim trudem kończyliśmy budowę strażnicy w Skarżynie. Niesolidnemu wykonawcy musieliśmy zagrozić sądem. Ale budowę strażnicy zakończyliśmy. Uroczyście z udziałem komendantów straży zawodowej z Pisza i województwie przekazaliśmy do użytku nie tylko strażakom, ale także pomieszczenia dla Filii Biblioteki w Skarżynie i dla klubu „Ruch”. W 1980 r. OSP otrzymała samochód pożarniczy – lekki marki „Żuk”.

Dołącz do nas
Google+