OSP Miłakowo
Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Dnia 7 lutego 2014 r. o godzinie 18:00 w świetlicy Jednostki OSP Miłakowo odbędzie się zebranie sprawozdawcze z działalności OSP za rok 2013. Porządek zebrania:

1-Otwarcie zebrania- prezes

2- Wybór przewodniczącego zebrania,protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej,skrutacujnej, satutowej

3- przyjęcie porządku zebrania

4-Sprawozdanie z działalności za rok 2013

5- Sprawozdanie finansowe

6-Sprawozdanie komisji Rewizyjnej

7-Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący

8-Dyskusja nad planami pracy i sprawozdaniami

9- Przyjęcie planu działaności i planu finansowego

10-Wolne wnioski , wystąpienia zaproszonych gości oaz inne sprawy

11- Zakończenie zebrania

WSZYSTKICH CZŁONKÓW JEDNOSTKI OSP MIŁAKOWO SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Dołącz do nas
Google+