OSP Miłakowo
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie

W końcu jest i jedzie do Nas nasz nowy wóz bojowy wyprodukowany w 2014 roku przez WISS. Poniżej wymagania jakie musiał spełnić WISS. Będzie to SCANIA ..... więcej info jutro. 24.10.2014 125 lecie JEDNOSTKI OSP MIŁAKOWO oraz przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego.


Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie.
PODWOZIE Z KABINĄ
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. Nr 12 z 2009r., poz. 68 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
Pojazd musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.).
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r.Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia CNBOP musi być dostarczone wraz z pojazdem - najpóźniej w dniu jego odbioru.
Podwozie samochodu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub Certyfikat Zgodności Produktu COC zgodnego z wymaganiami WVTA (Homologacji Europejskiej). W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy przedstawić najpóźniej w trakcie odbioru.
Pojazd powinien odpowiadać przepisom zawartym w wymaganiach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.) oraz wymaganiom minimalnym opisanym w dalszej części opracowania.
Rezerwa masy, liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia i podaną w świadectwie homologacji typu, a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu, powinna wynosić minimum 10 procent. Różnica nacisków na strony, przy każdym wariancie obciążenia pojazdu, nie powinna być większa niż 3 procent.
Pojazd musi spełniać wymagania Polskich Norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2
Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia oraz zabudowy 2014.
Podać producenta i typ podwozia.
Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne niebieskie:
- na dachu kabiny zamontowana niska belka LED,
- dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu,
- dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z tyłu pojazdu w narożnikach zabudowy,
- należy także zainstalować zespół nadawczo - rozgłoszeniowy umożliwiający
przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu
- z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna o kolorze pomarańczowym z
Manipulatorem,
- min. 2 głośniki o mocy min. 200 W,
- dodatkowy sygnał ostrzegawczy pneumatyczny włączany z miejsca kierowcy.
Zamontowane na pojeździe wszystkie lampy sygnalizacyjne oraz pozostałe muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W kabinie pojazdu musi być zainstalowany radiotelefon samochodowy przystosowany do pracy w sieci PSP w ilości 1 sztuk.
Podwozie pojazdu z wysokoprężnym silnikiem rzędowym z układem wtryskowym Common Rail, spełniający wymogi normy EURO 6.
Silnik o mocy minimum 256 kW.
Maksymalna wysokość całkowita max. 3250 mm.
Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu obsługi.
Dostęp do wyżej położonego sprzętu należy ułatwić poprzez zainstalowanie podestów roboczych, w tym również otwieranych nadkoli kół tylnych, przy czym otwarcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi.
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
Układ napędowy 4 x 4 wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych mostów napędowych. Należy zastosować skrzynię redukcyjną z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych. Rozłączany napęd przednich kół.
Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana dostosowana parametrami do oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia. Chłodnica oleju skrzyni biegów.
Zawieszenie pojazdu wyposażone w stabilizator przechyłów minimum osi tylnej.
Charakterystyka zawieszenia musi być tak dobrana, aby mogło ono wytrzymywać obciążenia bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji.
Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 plus 1 plus 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Kabina musi być wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- ogrzewanie niezależne od pracy silnika,
- klimatyzację fabryczną,
- uchwyt do trzymania się ratowników w tylnej części kabiny,
- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
- pułki zamontowane za przedziałem kierowcy i pasażera na hełmy i maski
- instalację do podłączenia ładowarek latarek w ilości 4 sztuk,
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
- reflektory dalekosiężne min. 2 sztuki zamontowane w osłonie przeciwsłonecznej lub na wysokości atrapy silnika,
- radio fabryczne z odtwarzaczem CD,
- podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem,
- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich,
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu zamontowane w zderzaku,
- uchwyty na cztery aparaty oddechowe, umieszczone w tylnych oparciach tylnych siedzeń.
Kabina pojazdu wyposażona w fabrycznie montowane dzienne światła LED.
Pojazd należy wyposażyć w podgrzewane lusterka boczne oraz dodatkowe lusterka ułatwiające manewrowanie, tj. umożliwiające obserwację m.in. prawego martwego pola,
- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony
- lusterko rampowe - dojazdowe, przednie
Lusterka główne po stronie kierowcy i pasażera muszą być elektrycznie sterowane z pozycji kierowcy.
Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym (nie dopuszcza się stosowania pokrowców), odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki,
Fotel dla kierowcy:
- z pneumatyczną regulacją wysokości
- z regulacją dostosowania do ciężaru ciała
- z regulacją odległości całego fotela
- z regulacją odległości samego siedziska
- z regulacją pochylenia oparcia
Fotel dla pasażera (dowódcy):
- z mechaniczną regulacją wysokości
- z regulacją odległości całego fotela
- z regulacją pochylenia siedziska
- z regulacją pochylenia oparcia.
Układ elektryczny:
- napięcie pokładowe 24V,
- akumulatory wzmacniane 2x12 v/180Ah,
- alternator wzmocniony o mocy min. 2400 W,
- reduktor napięcia w kabinie 24V-12V.
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek
- sterowanie zraszaczami
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy
- kontrolka włączenia autopompy
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
- wskaźnik niskiego ciśnienia
- wskaźnik wysokiego ciśnienia
Pojazd wyposażony w integralny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami, stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE oraz gniazdo przyłączeniowe rozłączane automatycznie przy rozruchu pojazdu, umieszczone po lewej stronie z kablem przyłączeniowym o długości min. 5m zakończonym wtyczką.
Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej.
Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
Pojazd musi posiadać kamerę cofania. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych także w nocy. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 5 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana niezależnie.
Minimalny prześwit pod pojazdem powinien być nie mniejszy niż 300 mm, natomiast prześwit pod osią powinien być nie mniejszy niż 200 mm. (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).
Kąt natarcia: min. 23 stopnie
Kąt zejścia: min. 23 stopnie
Kolorystyka:
- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,
- błotniki i zderzaki - białe,
- atrapa silnika - w kolorze grafitowym,
- kabina, zabudowa - czerwony.
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od minus 25 stopni C do plus 50 stopni C.
Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.
Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
Pojazd musi być wyposażony w system ABS.
Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej podwójne.
Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe zamontowane pod przedziałem sprzętowym (jednoosobowa możliwość demontaż koła zapasowego).
Położenie środka masy samochodu.
Współrzędne środka ciężkości, przy obciążeniu maksymalną masą rzeczywistą, nie powinny przekraczać współrzędnych optymalnych, zalecanych przez producenta podwozia dla pojazdu pożarniczego, na osi podłużnej, poprzecznej i pionowej.
Należy dążyć do zapewnienia jak największej stateczności poprzecznej i podłużnej pojazdu.
W celu zapewnienia położenia środka ciężkości tak nisko, jak to możliwe, skrytki powinny być zaprojektowane w miarę możliwości tak, aby najcięższe wyposażenie umieszczać w najniższych częściach pojazdu.
Zabudowa pożarnicza:
- Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3250 mm.
- Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - z użyciem stali nierdzewnej i aluminium lub całkowicie z materiałów kompozytowych.
- Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej
- Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz
- Po trzy skrytki sprzętowe na bokach pojazdu (w układzie 3 plus 3 plus 1)
- Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, lub układ równoważny.
Dach zabudowy musi być oświetlony i wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być wykonana przeciwpoślizgowo, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową boczną z wbudowanymi lampami roboczymi, o wysokości dopasowanej do wysokości kabiny pojazdu.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
Na podeście zamontowane działko wodno- pianowe z deflektorem o regulowanej wydajności min. 3200 l/min spełniające wymagania PN-91/M-51270.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
Drabina do wejścia na dach składana, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w min. 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.(miejsce mocowania skrzyni, drabiny itp. do uzgodnienia podczas realizacji).
Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek.
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.
Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające min. natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności.
Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).
Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy.
Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem spalinowym.
Zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, lub innego materiału odpornego na korozję np. kompozyt. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje (grodzie zabezpieczające), oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny.
- Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 procent pojemności zbiornika wody,
wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
- Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną
eksploatacje,
- Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Nasady napełniania 52.
Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do minus 25 stopni C. Sterowanie ogrzewaniem autopompy również z pulpitu kierowcy.
Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A32/8 - 2,5/40.
Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa przeznaczona do ciężkiej pracy. Autopompa powinna być sterowana ręcznie jak i automatycznie.
Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania sprężonym powietrzem.
Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny za pomocą korby.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:
- min. czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych w tylnej części pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.
- działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,
- instalacji zraszaczowej.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek
W tylnej części nad przedziałem autopompy powinien się znajdować panel sterowania wyposażony w wszelkie niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające bezpieczną oraz sprawną obsługę pompy, a mianowicie;
-sterowanie obrotami silnika - autopompy
- elektroniczny- diodowy poziom ilości środków gaśniczych
- sterowanie zaworami elektropneumatycznymi
- manometr niskiego ciśnienia
- manometr wysokiego ciśnienia
- manowakuometr do tankowania geodezyjnego
- sterowanie dozownikiem i metodą jego zasilania
- licznik motogodzin-pracy autopompy
- intuicyjne wykonanie
- manipulator radiostacji lub głośnik
W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej musi być zamontowany awaryjny wyłącznik silnika pojazdu.
W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:
- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia,
umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
- sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym
przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę
ręczną
- sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego
w całym zakresie pracy autopompy.
Ponadto w przedziale autopompy powinien znajdować się schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów.
Urządzenia odcinające (zawory) sterowane elektrycznie bądź pneumatycznie dodatkowo muszą posiadać możliwość sterowania ręcznego.
Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika
Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie min. stężeń 3 procent i 6 procent (tolerancja - 0,5 procent) w całym zakresie wydajności pompy.
Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie maksymalnie przy użyciu dwóch zaworów, łatwo dostępnych.
Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
Nasady tłoczne i zasilające muszą posiadać odwodnienia.
Maszt oświetleniowy:
- działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,
- złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,
- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami
teleskopów,
- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do
oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 6 m,
- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami o łącznej wielkości strumienia
świetlnego min. 30 000 lm,
- sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia
powinno odbywać się z poziomu ziemi elektrycznie,
- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania
- zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu.
- wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu
- stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 54.
Mocowanie aparatów oddechowych jednobutlowych winno być zamontowane w
siedzeniach strażaków, mocowanie musi umożliwiać założenie aparatów bezpośrednio na plecy.
Uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska, odblokowanie każdego aparatu musi być indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu).
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z butlami różnego rodzaju.
WYPOSAŻENIE:
Z przodu lub z tyłu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciągu min.7 t. z liną o długości min. 30m.
Wyciągarka wyposażona w układ sterowania oraz rolkową prowadnicę liny. Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych - bez ostrych krawędzi; minimalny promień zaokrągleń nie mniejszy niż 50 mm. Wyciągarka musi być wyposażona w pilot na przewodzie umożliwiający kierowcy bezpieczne sterowanie z kabiny jak i na zewnątrz. Dodatkowo musi być wyposażona w klemę i gniazdo wtykowe i szekle.
Na pojeździe należy zapewnić miejsce na sprzęt zgodnie ze standardem wyposażenia samochodu GCBA 5/32 wg wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP z dnia 14 kwietnia 2011 r. wydanych prze KG PSP. Pojazd musi posiadać uchwyty do mocowania sprzętu.
Pojazd musi posiadać instalacje elektryczne i pneumatyczne oraz hak holowniczy przystosowany do holowania przyczep zgodnie ze świadectwem homologacji z tyłu pojazdu oraz musi być wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu o wytrzymałości, która umożliwia holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą.
Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik
zabezpieczenia podnoszonej kabiny,
Pojazd musi być wyposażony w następujący sprzęt pożarniczy (sprzęt dostarczony z pojazdem):
1. Butla powietrza nadciśnienia kompozyt - zapasowa - szt.4 (kompatybilny z posiadanymi aparatami w jednostce marki Aauer)
2. Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą kompozytową - szt.4 (kompatybilny z posiadanymi aparatami w jednostce marki Aauer)
3. Latarki EX kątowe z ładowarką 12 V - szt.4
4. Prądownica pianowa 2/15 - szt.2
5. Prądownica wodna TURBO 52 -szt.2
6. Radiotelefon przenośny o parametrach: częstotliwość VHF136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków z zamontowanymi w kabinie ładowarkami. - szt.4
7. Sygnalizator bezruchu - szt.4
8. Torba PSP R1 z noszami - kpl.1
9. Kamera termowizyjna o parametrach -Budowa o zmniejszonej palności (materiał przeszedł test odporności na bezpośrednie działanie płomieni zatwierdzony przez NFPA). IP 67 (odporność na kurz i wodę),
- min wymiary 200 x 95 x 78 mm
- waga do 1,5 kg. wraz z akumulatorem
- zasilanie akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowy (z możliwością ładowania)
- tryb kolorystyczny - 2 (search and fire / poszukiwanie plus pożar) - wyświetlacz min. 69 mm (2.7 cali) kolorowy LCD - zoom - min. 2x i 4x zoom (cyfrowy) - rozdzielczość przetwornika - min. 384 x 288 pikseli
- wysoka czułość termiczna 40 mK (maks.).
- pamięć dla 1.000 zdjęć, jpg
- funkcja zamrożenia obrazu,
- ciągły zapis video (6 godzin)
- w zestawie kamery winna być: walizka, 2 baterie, ładowarka, kabel USB,
- karabińczyk i smycz - szt.1
1. Węże tłoczne W-75 -10 odc.
2. Węże tłoczne W-52 -10 odc.
3. Wąż ssawny 110 2,4 m -szt. 3
4. Przełącznik 110/75 szt. 1
5. Przełącznik 75/52- szt. 2
6. Przełącznik 52/25- szt. 2.
7. Rozdzielacz kulowy potrójny 75/52-75-52
8. Smok ssawny skośny 110,
9. Pływak z sitem i zatrzaśnikiem
10. Linka asekuracyjna do linii ssawnej
11. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana 10 m.
Sprzęt, który podlega certyfikacji CNBOP musi posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania.
Pojazd musi być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 3,6 kVA do zasilania najaśnić masztu i innych odbiorników oraz przedłużacz 400/230 V o długości 20m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f)
INFORMACJE DODATKOWE:
Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z wytycznymi KG PSP.
Zastosowane w pojeździe oznaczenia, instrukcje, napisy itp. muszą być wykonane w języku polskim.

Dołącz do nas
Google+