Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie powstała w 1946r.

Założycielami jednostki między innymi byli druhowie:

Stanisław Kawczyński

Hieronim Brdak

Zygmunt Iżykowski

Wacław Kwiatkowski

Edwadr Borkowski

Mieczysław Jaciuk

Władysław Borkowski

Stanisław Sujkowski

Pierwszym Prezesem był druh Władysław Borkowski a następnie Stanisław Sujkowski, Tomasz Bartnikowski, Krzysztof Achciński.

PIerwszym naczelnikiem był  druch Stanisław Gosik a następnie Edward Borkowski, Wacław Czarnowicz, Jan Langowski, Zenon Boński, Sebastian Manista.

Na początku swojej działalności jednostka skupiała w swoich szeregach 12 druchów, dysponowała sikawką ręczną oraz ręczną pompą. Potem ostrzymała kolejno: motopompę Symsonka o wydajności 200l/min. Motopomę Charleya o wydajności 800l/min. Pierwszym samochodem był Opel (podobny do Żuka) następnym był Forcon trzecim był Star 230 następnym był samochód Docza a kolejnym Star 25. Pełna sprawność wymienionego sprzętu była utrzymywana dzięki pełnemu zaangażowaniu się drucha Fryderyka Stachury. W roku 1972r. jednostka ostrzymała lekki samochód gaśniczy GLM 8 Żuk.

Średni samochód gaśniczy GBAM 2/8+8 Star 26 jednostka otrzymała w 1974r. Był to pierwszy samochód ze zbiornikiem na wodę umożliwiający natychmistowe podjęcie działań gaśniczych.

W roku 1982 otrzymała średni samochód gaśniczy GBA 2.5/16 Star 244 samochód na podwoziu terenowym z napędem na wszystkie koła.

Ciężki samochód gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz posiadający zbiornik wodny 6000 litrów wody i działko o wydajności 2400l/min, został przekazany przez warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego w roku 1995.

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie przekazał jednostce lekki samochód ratownictwa drgowego WV. Specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego "Lukas" i sprzęt oświetleniowy został zakupiony w 1995r, co umożliwiło prowadzenie działań ratowniczych na drogach.

W roku 1995 decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka OSP w Łukcie została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Obecna strażnica została wybudowana w 1970r. Wcześniej remiza OSP mieściła się w Kuźni (obecnie budynek mieszkalny P.Szostaków) a później naprzeciwko gdzie obecnie mieści sie GOPS.

W latach 2004-2006 przeprowadzono remont strażnicy. Wykonano remont garaży, położono nową instalację elektryczną, wymieniono bramy garażowe, wykonano zaplecze sanitarne dla strażaków, umożliwiające umycie sie po akcji.

Dołącz do nas
Google+