OSP Łukta
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

Dnia 6 lutego w remizie naszej jednostki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podczas którego przedstawiono sprawozdania za rok 2014 oraz plany na rok 2015.

Otwarcia zebrania dokonał prezes druh Tadeusz Malinowski. Następnie wybrano przewodniczącego, którym został druh Prezes i protokolanta, gdzie wybraną została druhna Paulina Malinowska. Wśród zaproszonych gościliśmy Wójta Gminy Łukta Roberta Malinowskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Martę Drozdowską, Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie mł. bryg. Tomasza Ostrowskiego, Komendanta Gminnego Stefana Grzymowicza oraz Prezesa Oddziału Gminnego Jana Langowskiego.

Głównym celem było przedstawienie sprawozdania z działalności, finansowe i działalności komisji rewizyjnej. Przeczytano również plany na rok 2015. 

Kolejnym punktem była dyskusje i tematy różne. Przedstawicielem OSP Łukta w Stowarzyszeniu "Kraina Drwęcy i Pasłęki" została druhna Katarzyna Orłowska. Poruszano również takie tematy jak uzyskanie funduszy na zakup nowego samochodu, szkolenia naszych członków, PCK, Organizacja Dnia Dawcy, organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

 

Dołącz do nas
Google+