OSP Klebark Wielki

Lokalna oddolna inicjatywa obywatelska OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim

Lokalna oddolna inicjatywa obywatelska OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim

Z przyjemnością informujemy, że nasza inicjatywa "Działalność interwencyjna w celu eliminacji zagrożeń występujących w środowisku naturalnym - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom" została zakwalifikowana do dalszego etapu oddolnej inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i zostanie zawarta w projekcie Stowarzyszenia ESWIP z siedzibą w Elblągu (w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Stowarzyszenie ESWIP od lat wspiera działania społeczności lokalnych na rzecz rozwoju ich „małych ojczyzn". Zrównoważony rozwój lokalny to wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału i pomysłów mieszkańców.
Nadszedł czas, by wspierać i promować oddolne inicjatywy o charakterze ekologicznym realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z woj. warmińsko-mazurskiego.
Jakich inicjatyw oczekujemy?
Takich, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego w skali lokalnej i będą realizowane na terenach ogólnodostępnych. Mogą to być m.in.:
· ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
· odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,
· zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień środpolnych,
· zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,
· rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
· modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),
· usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,
· działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

http://osp.klebark.pl

 

 

Dołącz do nas
Google+