Początki działalności naszej Ochotniczej Straży Pożarnej sięgają już okresu powojennego, kiedy to 10 lutego 1947 roku odbyło się zebranie organizacyjne. Pierwszym prezesem jednostki wybrany został Władysław Tombacher, naczelnikiem-Szczepan Lepak. Pierwsze kroki działalności były bardzo trudne: do dyspozycji strażaków była niewielka strażnica, pompa ręczna (do obsługi której potrzebnych było 8 osób),kilka odcinków węży tłocznych,parciane węże i prądownice. To jednak nie zraziło naszych dzielnych druhów. Działali z użyciem tego co mieli, dzielnie walcząc z pożarami. Ich trud i ofiarność budziły wdzięczność ludzi i przyczyniły się do budowania zaufania dla tej chwalebnej służby.

W latach sześćdziesiątych jednostka otrzymała pierwszy samochód gaśniczy-był to Star przekazany przez straż z Grajewa. Lata mijały, jednostka doposażana była w coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt i samochody.

W roku 1987, z inicjatywy nieżyjącego już prezesa zarządu gminnego ZOSPRP druha Tadeusza Kadłubowskiego, ufundowany został jednostce sztandar. Sztandar ten w 1995 roku udekorowany został Srebrnym Medalem za “Zasługi dla Województwa Suwalskiego”.

W tym samym roku(1995) jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wraz z wcieleniem OSP Prostki do KSRG przybyło jej nowych obowiązków, ale jednocześnie znacznie wzrósł jej prestiż. Działania naszych strażaków to już nie tylko gaszenie pożarów, ale cała gama likwidacji skutków innych zdarzeń losowych, od usuwania gniazd os do bardzo pracochłonnych i trudnych akcji ratownictwa technicznego na drogach. Obecnie nasza jednostka bierze udział średnio w około 60-ciu do 80-ciu akcji rocznie.

W 1997 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach obchodziła 50-lecie swojego istnienia.

W 2002 roku władze samorządowe Gminy Prostki podjęły decyzję o budowie nowej strażnicy, która usprawniłaby naszą jednostkę i rozwiązała problemy lokalowe. Pierwsze prace podjęto we wrześniu 2003 roku.

Obecnie nasi dzielni strażacy “urzędują” już w nowym obiekcie. Remiza posiada boksy garażowe na trzy samochody, część socjalną oraz świetlicę mogącą pomieścić 60 osób. Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy pojazdy; dwa gaśnicze: średni-Mercedes Atego 1329AF i ciężki-Steyr, lekki pojazd ratownictwa technicznego marki Lublin II oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy: średni zestaw hydrauliczny LUKAS, hydrauliczny zespół tnąco-rozpierający ( tzw. “combi”), zestaw poduszek wysokociśnieniowych Vetter, piła do cięcia stali i betonu, motopompa pływająca, motopompa szlamowa, zestaw oświetleniowy, pilarki do drewna, nadciśnieniowe aparaty powietrzne AP-3N, sprzęt i ubiory ochrony osobistej itp. W szeregach naszej jednostki zrzeszonych jest obecnie 20 osób. Miejmy nadzieję,że liczba ta w przyszłości będzie rosła, tak jak standard i jakość wyposażenia.

30 maja 2008 roku zapoczątkowany został nowy rozdział działalności naszej jednostki. Otwarta została nowa strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach. Uroczystość ta połączona była z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Brało w niej udział wielu znakomitych gości, m. in.: Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy zawodowi i ochotnicy oraz mieszkańcy Prostek. Na uroczystości nadano odznaczenia oraz awanse. Ksiądz proboszcz parafii pw. św. Antoniego-Edward Sadkowski poświęcił gmach nowej strażnicy. Po uroczystości przed strażnicą odbył się festyn rodzinny uświetniony pokazami sprzętu pożarniczego.

W 2010 roku trafił do naszej jednostki nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1329 AF, który zakupiła gmina przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to nowy pojazd wyprodukowany już w 2010 roku. Spełnia on wysokie standardy i daje strażakom nowe możliwości działań. Star 266, który służył naszym strażakom do tej pory, po gruntownym remoncie został przekazany dla OSP Długosze. W tym samym roku na wyposażenie OSP Prostki trafił, przekazany przez Komendę Powiatową PSP w Ełku, lekki pojazd ratownictwa technicznego marki LUBLIN II oraz 10-osobowy ponton “Marines” z silnikiem zaburtowym.

Dnia 08.11.2011 r. nastąpiło “zamknięcie” budowy trzeciego boksu garażowego przy remizie OSP Prostki. Obecnie w nowym boksie garażowym znajduje się lekki samochód ratownictwa technicznego marki Lublin II oraz ponton z przyczepką. Trzecie miejsce garażowe znacznie poprawiło warunki pracy strażaków oraz przechowywanie posiadanego sprzętu.

W dniu 27 maja 2012 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach obchodziła jubileusz 65-lecia swojej działalności. Jednocześnie podczas uroczystości  pożegnaliśmy używany do tej pory sztandar oraz świętowaliśmy nadanie nowego sztandaru. Dzień ten z pewnością na stałe zapisze się w historii jednostki.

 

Z początkiem października 2012r. zakończono prace związane z wyłożeniem kostki brukowej przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach. Projekt w całości sfinansowany został przez Urząd Gminy w Prostkach. Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem, w tym w szczególności z Panią Wójt Bożeną Walerią Bagan mamy tak długo oczekiwany profesjonalnie utwardzony plac manewrowy. Poza walorami estetycznymi  poprawi on znacznie warunki pracy strażaków oraz ułatwi poruszanie się kilkunastotonowymi pojazdami gaśniczymi  przed strażnicą.

 

Dołącz do nas
Google+