OSP Prostki
Będziemy mieli nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

Będziemy mieli nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

Jesienią 2014 roku do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach trafi kolejny samochód ratowniczo-gaśniczy, którego koszt zakupu w znacznej części zostanie pokryty z unijnej dotacji. W środę 21 maja w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego projektu.

Jesienią 2014 roku do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach trafi kolejny samochód ratowniczo-gaśniczy, którego koszt zakupu w znacznej części zostanie pokryty z unijnej dotacji. W środę 21 maja w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego projektu.

Gmina Prostki już kilkukrotnie z powodzeniem korzystała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lat 2007 -2013. Wśród realizowanych projektów znalazły się te dotyczące realizacji zadań związanych m. in. z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, czy też doposażeniem strażaków- ochotników. Od 2010 roku OSP Prostki mają bowiem na wyposażeniu średni samochód ratowniczo- gaśniczy, który udało się kupić dzięki dofinansowaniu z RPO WiM. Do pełni szczęścia strażakom z OSP Prostki brakowało jeszcze nowoczesnego, ciężkiego wozu. W remizie co prawda znajduje się taki samochód– ponad 42-letni steyr – jednak z racji wieku cechuje się on dużą awaryjnością. Jak zgodnie twierdzą strażacy niemal po każdym wyjeździe do akcji ratowniczej wymagana on kosztownych prac konserwatorskich. Dodatkowo Steyr z 1972 roku ma wysoką normę zużycia paliwa – 40 l na 100 km, co też generuje niepotrzebne koszty. Władze samorządowe gminy podjęły więc starania, aby usprawnić i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno strażaków jak i pozostałych mieszkańców gminy. I tak, to co jeszcze do niedawna było w sferze marzeń, stało się realne. Wniosek o zakup auta z dofinansowaniem unijnym okazał się faktem. W środę 21 maja w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano stosowną umowę dotacji zakupu samochodu.

Koszt zakupu samochodu oszacowano na ponad 1 mln zł. Znaczna kwota, bo ponad 800 tys. zł będą stanowiły środki z RPO WiM na lata 2007-2013.

źródło: WFOŚiGW w Olsztynie

 

Dołącz do nas
Google+