OSP Braniewo
Pożar w szkole podstawowej nr 3 – Braniewo

Pożar w szkole podstawowej nr 3 – Braniewo

Pożar w szkole podstawowej nr 3 – Braniewo

Pożar w szkole podstawowej nr 3 – Braniewo
W środę, 19 czerwca odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe zorganizowane dla braniewskich strażaków na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie. Pozorowany pożar powstał w części biblioteki szkolnej znajdującej się na pierwszym piętrze obiektu. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej dyrektor szkoły podjęła decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji uczniów z całego budynku. Po ogłoszeniu alarmu wszyscy uczniowie i pracownicy bez oznak paniki opuścili budynek. Na boisku szkolnym oraz w wyznaczonych miejscach dokonano przeliczenia młodzieży oraz pracowników. Scenariusz ćwiczeń zakładał brak trzech osób, które prawdopodobnie zostały w zagrożonym budynku.
Zespół kontrolujący z KP PSP w Braniewie ocenił ewakuacje uczniów i personelu z placówki szkoły oraz sprawdzeniu poddano procedury bezpieczeństwa ppoż. obowiązujące w placówce szkolnej. Zadaniem przybyłych strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru, dotarcie do osób poszkodowanych, praca w sprzęcie ODO /aparaty powietrzne/ w pomieszczeniach silnie zadymionych /działanie wytwornicy dymu parafinowego/. Dodatkowo sprawdzono praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. W działaniach ratowniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny z wykorzystaniem którego ewakuowano pracownika szkoły. Ważnym elementem był proces współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie na miejscu pozorowanego pożaru oraz skuteczna łączności w miejscu prowadzenia działań. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie pięć pojazdów straży pożarnej i 19 strażaków. Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką i charakterem obiektu oraz z ewentualnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie szkoły. /st. kpt. I. Ścibiorek/

Dołącz do nas
Google+