OSP Braniewo
Ćwiczenia na obiekcie Browaru Namysłów

Ćwiczenia na obiekcie Browaru Namysłów

Zmagania ratownicze w browarze – Braniewo

Pożar warzelni oraz wyciek amoniaku – Braniewo
W poniedziałek, 13 października około godz. 09:00 dźwięk syren alarmowych pojazdów pożarniczych zaniepokoił mieszkańców miasta Braniewa. W warzelni nowo uruchomionego Browaru Namysłów doszło do wybuchu połączonego z pożarem i uwolnieniem substancji niebezpiecznej. Tak wygląda scenariusz ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Zadaniem strażaków było dotarcie do osób funkcyjnych z ramienia firmy, określenia skutków wybuchu, wielkości pożaru oraz kierunku przemieszczania się amoniaku, który uwolnił się z instalacji chłodniczej. Strażacy oprócz gaszenia pożaru poddasza warzelni musieli również przeszukać pomieszczenia silnie zadymione, dotrzeć i ewakuować osoby poszkodowane, zlokalizować wyciek amoniaku oraz ograniczyć jego wpływ na środowisko. Podczas działań strażacy wykorzystali podnośnik hydrauliczny oraz autodrabinę, dodatkowo ubrania ochronne wykorzystywane w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi i przyrządy pomiarowe. Zastosowano sprzęt służący do ograniczania oddziaływania substancji niebezpiecznej na środowisko. Ze względu na brak skutecznego zapatrzenia wodnego na terenie firmy strażacy tłoczyli wodę z pobliskiej rzeki Pasłęki wykorzystując do tego celu pompy i pojazdy pożarnicze. W ćwiczeniach strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierali strażacy-ochotnicy z Braniewa, Żelaznej Góry, Fromborka, Lipowiny, Płoskini, Wilcząt, Wielkiego Wierzna oraz pojazd Wojskowej Straży Pożarnej. Całość zmagań ratowniczych oceniał i oglądał Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz, kierownictwo firmy oraz przedstawiciel WZK Starostwa Powiatowego. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 50 strażaków PSP, OSP i WSP.
/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/

 

Materiał TVBraniewo24

Dołącz do nas
Google+