Historia OSP Pietrzykowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach powstała w okresie zaboru austriackiego, zawsze wiernie służyła społeczeństwu i niosła pomoc społeczeństwu. W tak ciężkich i trudnym okresie zaborczym nie brakowało działaczy w Pietrzykowicach , którzy wierzyli i przypominali , że jest nadzieja po długich latach utraty niepodległości na odzyskanie naszej ojczyzny . W tym czasie bardzo aktywnie działało na naszym terenie koło Polskiego Stronnictwa Ludowego. Działacze tego stronnictwa założyli Kółko Rolnicze w Pietrzykowicach w 1908 r.

Przy bożej pomocy i za przyczyną św. Floriana w dniu 21 stycznia 1912 roku pod przewodnictwem Macieja Fijaka przewodniczącego Kółka Rolniczego byłego posła do parlamentu Austrii i na wniosek sekretarza Kółka Rolniczego Karola Barana w oparciu o statut Kółka Rolniczego postanowiono powołać Straż Pożarną, czyli Korpus Strażacki, który tworzyli członkowie Kółka Rolniczego.Na tym zebraniu wybrano na komendanta Karola Barona, zastępcę Józefa Janika, a na komendanta oddziału ratunkowego Ludwika Pitrego. W marcu 1913 r. Straż Pożarna w Pietrzykowicach została przyjęta pod patron Krajowego Związku OSP. Również w tym roku z funduszy uzyskanych z zabaw oraz z dotacji otrzymanych od Kółka Rolniczego, Kasy Raiffeswery,Towarzystwa Św. Trójcy i Rady Gminy zakupiono mundury i wybudowano nowa remizę obok szkoły podstawowej, a za pośrednictwem Lwowskiego Biura Handlowego z fabryki Hellera otrzymano sikawkę z oprzyrządowaniem, której poświecenia dokonano 12 października 1913 r.


Zdjęcie historyczne. GBA DAF oraz GBA MAN.

 

Więcej zdjęć oraz cała historia na http://osp-pietrzykowice.pl/historia/

Dołącz do nas
Google+