NASZA HISTORIA

Czasy przedwojenne oraz okres okupacji

    Pierwszy zapis wyznacza datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach, a oto jego zapis:

"Protokół. Dnia 12 października 1929 roku odbyło się zebranie oraganizacyjne mieszkańców wsi Ciągowice, gminy Rokitno Szlacheckie, powiatu zawierciańskiego, pod przewodnictwem księdza proboszcza Stanisława Ciećwierza, na którym to zebraniu postanowiono jednogłośnie co następuje:

scan_pic0012.jpg1. Zebrani wychodząc z założenia, że straż we wsi Ciągowice jest nieodzownie potrzebna, postanowili w dniu tym straż takową założyć.

2. Następnie zebrani przy pomocy tajnego głosowania wybrali Zarząd OSP złożony z następujących osób:

Jan Zawadzki - Prezes,

Czesław Tomczyk - Wiceprezes,

Władysław Cyzowski - Skarbnik,

Feliks Cyzowski - Sekretarz,

Bronisław Ziaja - Naczelnik,

Stanisław Pałka - Zastępca Naczelnika,

Teofil Cyzowski - Gospodarz,

                                                                                                     Franciszek Ciupa i Franciszek Mogieła - Zastępcy.

Komisja Rewizyjna: ks. Stanisław Cećwierz, Roman Pałasz, Andrzej Maciążek; Zastępcy: Jan Pacia, Władysław Pałka, Roman Dymczyk."

   Całokształtem powstałej organizacji zajmował się Zastępca Prezesa Czesław Tomczyk - nauczyciel miejscowej szkoły. Aby wyposażyć straż w sprzęt pożarniczy, założono zespół teatralny. Pierszą sztukę wystawiono 2 lutego 1930 roku i uzyskano 58 złotych. Zaciągnięto pożyczki i zakupiono pierwszy sprzęt: 20 pasów bojowych, 20 hełmów, 10 toporów, 3 bosaki, 1 trąbkę sygnałową, 20 bluz za 1255 zł. W 1931 roku zakupiono pompę ręczną,  3 mb węża ssawnego, 12 mb węża tłocznego, 2 pochodnie naftowe.  W 1932 założono orkiestrę dętą. Instrumenty w ilości 10 sztuk ofiarowali mieszkańcy. Kierownikiem orkiestry został Aleksander Ziaja. Po dwóch latach orkiestra rozpadła się. W 1936 roku odszedł z tutejszej szkoły nauczyciel Czesław Tomczyk - wspaniały oraganizator.

    Do czasu wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku niewiele działo się w szeregach straży. W czasie okupacji straż pożarna istniała nadal. Naczelnikiem w tym okresie był Józef Wnuk, a jego następcą Władysłw Janus. Członkowie straży wywodzili się w większości z pracowników zatrudnionych w tutejszym majątku, prowadzonym przez władze okupacyjne, a straż okupantowi była potrzebna.

Wczesne lata powojenne

    Po wyzwoleniu w 1945 roku powołano nowy Zarząd. Pomyślano o reaktywowniu orkiestry, jednakże część instrumentów zaginęła, a część nie  nadawała się do użytku. Muślano także o budowie strażnicy. Urządzano na ten cel dochodowe zabawy taneczne. 4 czerwca 1956 roku zwołano zebranie przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciągowicach z udziałem Powiatowego Komendanta Straży p. Gawrońskiego, na którym wybrano Zarząd, w skłąd którego weszli:

Stanisław Mogłowski - Sekretarz

Stanisław Cyzowski - Komendatnt

Aleksander Pecia - Gospodarz

    Wystąpiono do Powiatowej Rady w Zawierciu o przekazanie budynku po byłej chlewni. Adaptacja pomieszczeń wymagała dużych nakładów finansowych i remontu. Uporano się z tymi trudnościami doprowadzając budynek do stanu używalności i tak w części urządzono świetlicę za sceną, a wczęści garaż na sprzęt. Komendant Pwiatowy przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach motopompę M-800, 81 mb węży tłocznych, 5 szt. węży ssawnych, drabinę, 10 pasów bojowych. Z własnych funduszy zakupiono wóz konny na sprzęt przeciwpożarowy. W 1957 roku przywrócono stare tradycje Strażom. W 1964 roku w wyborach powołano Zarząd w składzie:

2010-02-02 111433.jpg
Tomasz Chmurzyński - Prezes
 
Stanisław Mogłowski - Zastępca Prezesa
 
Stanisław Cyzowski - Naczelnik
 
Zygmunt Kucia - Zastępca Naczelnika
 
Henryk Mogłowski - Sekretarz
 
Tadeuz Ziaja - Skarbnik
 
    Od tego czasu Zarząd myślał o budowie strażnicy. Gromadzono na ten cel środki finansowe i materiały. Uzyskano dogodną lokalizację wraz z dokumentacją niezbędną do rozpoczącia budowy. Dużą pomoc OSP w Ciągowicach okazł Powiatowy Komendant Straży w Zawierciu Kazimierz Gala, przyczyniając się do zakupu materiałów budowlanch, jak i wypożyczając sprzęt gaśniczy wraz z pierwszym samochodem marki "Dodge" z demobilu. 

Dom Strażaka

2010-02-02 111740 (1).jpg    Wiosną 1971 roku rozpoczęto budowę strażnicy. Kierownictwo budowy powierzono Stanisławowi Mogłowskiemu, który był kierownikiem budowy i murarzem jednocześnie. Pomimo prac budowlanych zorganizowano drużyny młodzieżowe żeńskie i męskie, które brały udział w zawodach rejonowych, powiatowych i wojewódzkich. W 1973 roku odszedł z naczych szeregów Prezes Tomasz Chmurzyński. Funkcję Prezesa przejął Zastępca Stanisław Mogłowski. W sześcioletnim okresie budowy najwięcej pracy włożyli członkowie miejscowej OSP. Z pomocą przyszły także wszystkie organizacje działające na terenie wsi. Dzień 26 września 1976 roku wszedł do historii, bowiem tego dnia w obecności władz administracyjnych i strażackich dokonano uroczystego otwarcia "Domu Strażaka".2010-02-02 112329.jpg Otwarcia dokonał Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, członek Zarządu Głównego Julian Machura. 22 maja 1977 roku w "Domu Strażaka" otwarto filie biblioteczną, która służy społeczeństwu po dzień dzisiejszy.

    W listopadzie 1977 roku odszedł z naszych szeregów Prezes Stanisław Mogłowski. Nowym Prezesem został druh Jan Sawin. 30 września 1979 roku odbyła się jubileuszowa uroczystość 50-lecia OSP w Ciągowicach. W lipcu 1984 roku, w młodym wieku zmarł Prezes Jan Sawin. W 1987 roku rozpoczęto rozbudowę "Domu Strażaka" o dwa garaże i z myślą o powiększeniu sali na piętrze. W  marcu 1991 roku odszedł na wieczną wartę długoletni Naczelnik, wielce zasłużony społecznik Zygmunt Kucia. Tegoż samego roku ukonstytuował się Zarząd w składzie:

Henryk Mogłowski - Prezes

Włodzimierz Sadowski - Naczelnik

Zbigniew Mogieła - Sekretarz

Stefan Sadowski -Skarbnik

Włodziemierz Stępień - Gospodarz

Czesław Sroka - Członek Zarządu

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+