OSP Ciągowice

Interwencja 31 (2014r.) Pożar trawy

Podczas cotygodniowej konserwacji sprzętu oraz ćwiczeń, zostaliśmy zadysponowani do pożaru suchej trawy między Wiesiółką a Łazami, przy torach kolejowych.

Po dojechaniu na miejsce, okazało się, że pożarem objęta jest powierzchnia ok. 2ha. Pożar został szybko opanowany dzięki użyciu linii szybkiego natarcia, hydronetek oraz tłumic. Do remizy wróciliśmy po około godzinie.

Działaniami kierował druh Dałek Marcin

SiS:

- OSP Ciągowice – GBA

- OSP Chruszczobród - GBA

Dołącz do nas
Google+