OSP Ciągowice

Interwencja 24 (2013r.) Pożar trawy

Pożar trawy - Wysoka

Po raz trzeci 27 kwietnia dostaiśmy zgłoszenie o pożarze. Tym razem paliła się sucha trawa oraz trzcina. Próbę gaszenia podjeliśmy poprzez użycie szybkiego natarcia oraz hydronetek. Działania zakończyliśmy po około godzinie.

Działaniami kierował druh Zbigniew Mogieła

Czas akcji: 1 godzina

SiS:

-689[S]10 - GBA - OSP Ciągowice

-Quad - OSP Chruszczobród

Dołącz do nas
Google+