OSP Ciągowice

Interwencja 30 (2014r.) Pożar trawy

Po zakończeniu akcji w Łazach, zostaliśmy poproszeni o pomoc zastępowi z OSP Niegowonice.

W Niegowonicach paliły się trawy. Naszym zadaniem było wsparci zastępu z OSP Niegowonice, w walce z ogniem. Na szczęście druhowie z Niegowonic, poradzili sobie bez naszej pomocy. Do koszar wróciliśmy ok. godziny 14.55

Działaniami kierował druh Mogieła Zbigniew

SiS:

- OSP Ciągowice – GBA

- OSP Niegowonice

Dołącz do nas
Google+