OSP Ciągowice

Interwencja 24 (2016r.) Zabezpieczenie Imprezy Masowej

W dniu 21 maja braliśmy udział w zabezpieczeniu imprezy masowej Olimpiada Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która gościła uczestników zarówno całej Polski jak i obywateli z Ukrainy, Austrii i Czech.

Nasza jednostka w raz z OSP Niegowonice czuwała nad bezpieczeństwem uczestników podczas imprezy nad zalewem, natomiast jednostki z Turzy i Chruszczobrodu zabezpieczały miejsce parkingowe dla przybyłych autobusów. Działania zakończyliśmy po godzinie 16. Na miejscy opróćz jednostek Straży Pożarnej była również Policja.

SiŚ:

- GBA - OSP Ciągowice

- GCBA - OSP Niegowonice

- SLOp - OSP Chruszczobród

- GLBM - OSP Turza

- KPP Zawiercie, KP Łazy, SPPP Częstochowa

Dołącz do nas
Google+