OSP Ciągowice
Interwencja 15 (2016) Pożar trawy

Interwencja 15 (2016) Pożar trawy

Zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy.

Przy użyciu tłumic, lini szybkiego natarcia oraz hydronetek oraz wsparciu OSP Wiesiółka udało się szybko opanować pożar trawy.

Apelujemy o niewypalanie traw i przypominamy o konsekwencjach prawnych!!!


Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

SiŚ:

689[S]10 OSP Ciągowice
689[S]15 OSP Wiesiółka

Dołącz do nas
Google+