OSP Ciągowice

Interwencja 13 (2016) Pożar trawy

Zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy.

Za pomocą linii gaśniczej i hydronetek udało opanować szybko rozprzestrzeniający się pożar nieużytków. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie.


Apelujemy o niewypalanie traw i przypominamy o konsekwencjach prawnych!!!


Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.


SiŚ:

689[S]10 OSP Ciągowice
689[S]14 OSP Chruszczobród
689[S]15 OSP Wiesiółka

Dołącz do nas
Google+