OSP Ciągowice

Interwencja 12 (2016) Pożar trawy

Zostaliśmy zadysponowani przez PSK KP PSP Zawiercie do po żaru trawy w miejscowości Wysoka.

Wspólnie z OSP Chruszczobród działaliśmy przy pożarze trawy w miejscowości Wysoka.

Apelujemy o niewypalanie traw i przypominamy o konsekwencjach prawnych!!!

Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

SiŚ:
689[S]10 OSP Ciągowice
689[S]14 OSP Chruszczobród

Dołącz do nas
Google+