OSP Ciągowice

Interwencja 7 (2016) Pożar traw

Ponownie zostaliśmy zaalarmowali do pożaru trawy.

Udaliśmy się do Łaz, na ul. Wiejską gdzie ponowanie płonęły trawy. Tym razem stutuacja wyglądała mniej niebezpiecznie. Dzięki szybkiej interwencji, spaleniu uległo ok 5 arów nieużytków.

Apelujemu o niewypalanie traw i przypominamy o konsekwencjach prawnych!!!


Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

SiŚ:
689[S]10 OSP Ciągowice
689[S]19 OSP Niegowonice

Dołącz do nas
Google+