Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy

     Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy powstała 11 listopada 1960 roku. Na wniosek dh. Władysława Świerzawskiego powołany został Zarząd, gdzie jednogłośnie na prezesa wybrano dh. Władysława Świerzawskiego, naczelnikiem został wybrany Kazimierz Janus. W skład Zarządu weszli dh: Mirosław Gola, Mieczysław Sadowski, Bolesław Skrobich, Aleksander Wystrychowski, Kazimierz Korczyński, Lucjan Janus, Stanisław Spyra i Szczepan Chomik. W takim składzie Zarząd OSP działalność rozpoczynał od zera.

     Strażnicą było pomieszczenie stróżówki nocnej. Jednak dzięki uporowi Zarządu i pomocy mieszkańców, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, zaczęły pojawiać się wyniki pracy strażaków. OSP w czynie społecznym wybudowała drogę dojazdową od drogi wojewódzkiej do miejsca, w którym znajduje się remizo-świetlica.

     Zaczęto myśleć o budowie strażnicy. Aby zgromadzić pieniądze na ten cel, urządzano zabawy taneczne. Ogólnie przez pięć lat zarobiono 107 850 złotych. Gromadzka Rada Narodowa w Wysokiej dołożyła 10 800 złotych.

     W dniu 8 marca 1964 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Strażnicy w składzie: przewodniczący Szczepan Chomik, oraz druhowie: Kazimierz Korczyński, Lucjan Konieczniak, Lucjan Pacia, Bolesław Skrobich, Józef Wystrychowski i Stanisław Skwara. Rozpoczęła się żmudna praca. Dużą pomoc uzyskano od Powiatowego Zarządu Straży w Zawierciu, jak i jego komendanta Kazimierza Gały.

     Wreszcie kosztem wielu wyrzeczeń w dniu 17 października 1965 roku, przekazano do użytku remizo-świetlicę. W 1966 roku staraniem naszej organizacji założony został Klub Książki Prasy "Ruch", w którym to prowadzona była praca z młodzieżą. Odbywały się tam szkolenia strażackie, spotkania autorskie, kursy dla gospodyń i inne.

     Jednostka OSP od początku założenia brała udział w każdych zawodach strażackich. W latach 1966-70 byliśmy gospodarzem zawodów pożarniczych, organizowanych przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Zawierciu, co należy uznać za wyraźną aprobatę dla naszej działalności.

     W 1985 roku Zarząd podjął decyzję o rozbudowie strażnicy. Zaczęto organizować materiały z własnych źródeł. W dniu 17 września 1987 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Łazach a Społecznym Komitetem Rozbudowy Strażnicy. Przystąpiono do rozbudowy sali o powierzchni 130m2 i garażu 60m2. Lokalne społeczeństwo wsparło naszą inicjatywę kwotą pieniężną w wysokości 176 300 złotych i nieodpłatnymi godzinami pracy przy rozbudowie. W 1990 roku prace zostały zakończone.

Nadanie Sztandaru 2a.jpg

7 lutego 1999 roku powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru w składzie: Binek Antoni, Czyżewski Wacław, Hofman Marcin, Konieczniak Lucjan, Korczyński Czesław, Korczyński Kazimierz, Kot Marian, Pawlik Leszek, Pawlik Zofia, Pietrkiewicz Henryk, Skręt Mieczysław oraz Zarzycki Andrzej. Zaczęto organizować fundusze. Z pomocą przyszło społeczeństwo, sponsorzy, jednostki gospodarcze: firma "Este", Zakład Przerobu Mięsa Pietrkiewicz, Zenon Stępień, Janus Ilona i Jarosław, Konieczniak Dorota i Jarosław, Kopaczewski Jacek i Jola, Suchobokow Arkadiusz oraz Zarząd Wspólnot Gruntowych. Zarząd OSP po zebraniu pierwszych środków finansowych dokonał wyboru szaty sztandaru i firmy wykonawczej. Sztandar wykonany został w pół roku a odebrany w październiku 1999 roku. Uroczystość przekazania sztandaru dla OSP odbyła się w 2000 roku.

 

 

 

 

 

 

 

     W latach 2007-2008 zostało wykonane wiele prac jak: remont sali dla młodzieży, termomodernizacja budynku czy witraż Św. Floriana. Obecnie jednostka nasza wyposażona jest w samochód pożarniczy marki Lublin oraz podstawowy sprzęt pożarniczy.

     W roku 2000 nasza OSP została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, a w roku 2010 Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Braz dla OSP Turza.jpgSrebro dla OSP Turza.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+