OSP Turza
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 15 marca w Strażnicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy podsumowujące rok 2013.

      Otwarcia zebrania i przywitania druhów i przybyłych gości, dokonał Prezes naszej OSP dh Mieczysław Skręt, który to został wybrany na przewodniczącego zebrania. Prezes krótko podsumował miniony rok, a sprawozdanie z działalności złożył Naczelnik OSP dh Leszek Pawlik. Swoje sprawozdania złożyli także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Skarbnik OSP. Następnie przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte przez członków OSP i jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP Turza.

Na sprawozdaniu odznaczono także następujących druhów:

  • Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego - dh Marcin Hofman i dh Andrzej Zarzycki
  • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Janus Zdzisław, dh Błaszczyk Sławomir
  • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Dymczyk Łukasz
  • Odznaką Strażak Wzorowy - dh Jakub Mol
  • Za wysługę 50 lat - dh Leszek Pawlik
  • Za wysługę 40 lat - dh Janusz Michałowski, dh Władysław Gawroński, dh Andrzej Pałka
  • za wysługę 5 lat - dh Jakub Mol
Dołącz do nas
Google+