OSP Turza
Zebranie Sprawozdawcze OSP Turza

Zebranie Sprawozdawcze OSP Turza

Dnia 22 marca 2019 roku w Strażnicy OSP Turza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018. Na zebranie udzielono Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy i przyjęto przedstawiony plan finansowy i plan działalności.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Dołącz do nas
Google+