OSP Turza
Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 13 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Turza

   Otwarcia zebrania dokonał dh Mieczysław Skręt, który następnie został wybrany na przewodniczącego zebrania. Przewodniczący przywitał przybyłych gości:
Zbigniewa Meresa - Senatora, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Jerzego Wójcika - Zastępcę Dyrektora Wykonawczego Oddziału Woj ZOSP RP
Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza, Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP
Henryka Mogiełę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Staniaszek Annę - Przewodniczącą Rady Gminy Łaz
Petryka Elżbietę - Radną Gminy Łazy
Czesława Pantaka - Skarbnika Powiatowego
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Turzy
   Następnie została wybrana komisja uchwał i wniosków i protokolant zebrania, którym został dh Czesław Pantak.
Kolejnym punktem było przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania oraz przedstawienie sprawozdania z działalności, które przedstawili Prezes OSP Turza dh Mieczysław Skręt wraz z Naczelnikiem dh Leszkiem Pawlikiem. Sprawozdanie finansowe, plan finansowy i plan działalności referował dh Marcin Hofman a sprawozdanie komisji rewizyjnej jej przewodniczący dh Henryk Pietrkiewicz.
   Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy i jednogłośnie przyjęto plan finansowy i plan działalności.
   W dyskusji poruszano tematy modernizacji remizy OSP, zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego oraz kontynuacja i rozwijanie współpracy z organizacjami terenowymi.
Następnie podjęto stosowne uchwały i przyjęto przedstawione wnioski do realizacji. Na tym zebranie zakończono.
Kilka zdjęć z tego wydarzenia w załączeniu.

Dołącz do nas
Google+