OSP Turza
Przekazanie świetlicy

Przekazanie świetlicy

29 listopada uroczyście przekazaliśmy świeżo wyremontowaną świetlicę na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich z Turzy.

Po długotrwałych i kosztownych pracach, wreszcie udało nam się doprowadzić do końca remont świetlicy znajdującej się na pietrze w naszej strażnicy. Nie dokonalibyśmy tego bez wielu życzliwych sponsorów, jak i zaangażowaniu naszych druhów i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Wyremontowaną salę zdecydowaliśmy się przekazać dla wspomnianego już KGW z Turzy, aby i nasze Panie miały swoje miejsce do spotkań i rozwijania swojej działalności i zainteresowań.

Uroczyste otwarcie zaplanowano na 29 listopada 2013r. Na spotkanie zaproszono sponsorów i licznych gości, bez których pomocy nie było możliwe dokończenie tego dzieła. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Łazy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach oraz Dyrektor MOK w Łazach. Uroczystość otworzył Prezes OSP Turza i zaprosił do symbolicznego przecięcia wstęgi na drzwiach wejściowych i na symboliczna lampkę szampana. Następnie swoje podziękowanie w imieniu Koła Gospodyń wygłosiła jego Przewodnicząca. W odpowiedzi przedstawiciele władz i przybyli sponsorzy, pogratulowali pracowitości, przedsiębiorczości i zaangażowania, oraz wyrazili swoje poparcie i chęć dalszej współpracy, co spotkało się z ogólną aprobatą. Panie okazały się wspaniałymi gospodyniami, podejmując gości licznymi smakołykami własnej produkcji, oraz umilając czas licznymi piosenkami i przyśpiewkami, również własnego autorstwa. Wszyscy bawili się wspaniale do późnych godzin wieczornych.

Dołącz do nas
Google+