OSP Turza
Szkodliwe odpady w Wysokiej

Szkodliwe odpady w Wysokiej

Zabezpieczenie wysypiska szkodliwych odpadów na terenie kamieniołomu w miejscowości Wysoka.

Od kilku dni na terenie naszego powiatu znajdowane są szkodliwe odpady. Odpady na terenie kamieniołomu w Wysokiej odkryto w piątek. Nie są to jednak takie same substancje jak te znalezione na terenie Zawiercie i Ogrodzieńca. Są tam przede wszystkim filtry samochodowe, elementy samochodów i inne śmieci zanieczyszcone elementami ropopochodnymi a także beczki wypełnione smarami i olejami.

Straże z naszej gminy zostały zobligowane do zabezpieczenia tego znaleziska, do czasu usunięcia ich przez specjalistyczną firmę. Druhowie z naszej OSP czuwali przy wysypisku w nocy 30 września na 1 lipca (niedziela na poniedziałek).

Dołącz do nas
Google+