OSP Rokitno Szlacheckie powstało w 1917roku.

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim obfitują w wiele ciekawych wydarzeń, obejmujących okres 100 lat. Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim notuje się na rok 1917. Na spotkaniu grupy mieszkańców wsi, wybrano pierwszy zarząd pod przewodnictwem Michała Kowalskiego, który objął obowiązki komendanta nowopowstałej straży. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Ignac Kokoszka, Tokarski Leopold, Nikodem Parzoch, Antoni Ciupa, Antoni Wnuk oraz Michał Poleski. Straż przyjęła nazwę „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Rokitnie Szlacheckim”.


Do 1928 roku straż z Rokitna Szlacheckiego wchodziła w skład będzińskiego oddziału powiatowego Głównego Zarządu Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a po utworzeniu powiatu zawierciańskiego – w skład zawierciańskiego oddziału powiatowego Związku.
W 1934 roku właściciel ziemski, Michał Poleski przekazał nieodpłatnie na własność szkoły i straży własne grunty. Natomiast rok później ówczesny Zarząd straży zgłosił do rejestru prowadzonego przez Kielecki Urząd Wojewódzki, stowarzyszenie pod zmienioną nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitnie Szlacheckim”.


Korzystne położenie przekazanej działki, znajdującej się w centrum wsi, zachęciło strażaków do zbudowania remizy. W budowie nowego obiektu uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi. Jeszcze przed II wojną światową został wybudowany parterowy budynek strażacki, w którym znajdowało się pomieszczenie na sprzęt i zaplecze gospodarcze. Ta pierwsza remiza strażacka została wybudowana od strony ulicy Szkolnej.


W październiku 1939 roku powiat zawierciański został włączony do III Rzeszy. Okupanci wprowadzili swój reżim prawny, Działalność straży w jej dotychczasowej formie została zakazana. Jednocześnie ze strażaków utworzono obowiązkową straż pożarną. Za uchylanie się od uczestnictwa w obowiązkowych ćwiczeniach i akcjach gaśniczych groziło wywiezienie do obozu koncentracyjnego.
Po wyzwoleniu strażacy energicznie przystąpili do odbudowy stowarzyszenia. Przyjęto dużą grupę młodych mieszkańców wsi. Nowy Zarząd zadecydował, że zostanie wybudowana nowa duża remiza. Postanowiono, iż stanie przy obecnej ulicy Kościuszki. Strażacy i mieszkańcy własnoręcznie robili cegłę, łamali kamień, ofiarowali z własnych lasów drewno. Budynek oddano do użytku w 1954 roku. Z biegiem czasu, OSP w Rokitnie Szlacheckim wzbogacała się w coraz nowocześniejszy sprzęt bojowy.


W 2011r. oddano do użytku budynek remizy po przeprowadzonej termomodernizacji, a także podłączono ogrzewanie w garażach budynku. W 2015 roku zamontowano klimatyzację, a rok później przeprowadzono kapitalny remont wierzy strażackiej.


Od 2016 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim liczy 9 osób. W jej szeregach jest 44 czynnych strażaków, w tym 8 kobiet. Jednostka posiada 27 przeszkolonych strażaków, którzy mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 2 wyszkolone kobiety. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim brali udział w wielkiej powodzi w Raciborzu, która miała miejsce w 1997roku, oraz w ogromnym pożarze hal magazynowych w Zawierciu w 2015 roku. Jak wynika ze statystyk na 101 zrzeszonych jednostek w powiecie zawierciańskim, od wielu lat jednostka z Rokitna Szlacheckiego znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem wyjazdów do pożarów i innych akcji ratowniczych.


Z okazji 100-lecia jednostka otrzymała nowy sztandar. W planach Zarządu jest pozyskanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

Dołącz do nas
Google+