OSP Rokitno Szlacheckie
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 04.02.2017r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie odbyło się według poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków,
3. Przyjęcie porządku zebrania,
4. Sprawozdanie z działalności,
5. Sprawozdanie finansowe,
6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej,
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący,
8. Dyskusja,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy,
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie osobowym w Komisji Rewizyjnej,
12. Wolne wnioski,
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji,
14. Zakończenie zebrania.

Po zakończeniu zebrania dwie nowe druhny i jeden najmłodszy druh złożyli przysięgę.

Dołącz do nas
Google+