OSP Rokitno Szlacheckie

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Strażacy zapisani na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP są informowani, że 14 sierpnia odbędą się egzaminy teoretyczne, dopuszczające do dalszych zajęć oraz zajęcia teoretyczne z BHP i zajęcia praktyczne z zakresu obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych w KP PSP Zawiercie.

14 sierpnia o godz. 9:00 odbędą się zajęcia dla druhów z gmin: Włodowice, Poręba, Zawiercie, Łazy. Zbiórka strażaków 8:15 przed remizą w strojach koszarowych oraz z wydrukowanymi raportami z testów.

Przypominamy, że do egzaminu teoretycznego kończącego część e-learningową dopuszczeni będą druhowie którzy w 100% zrealizują materiał z tematów:
Szkolenie BHP,
Szkolenie podstawowe cz. I,
Szkolenie podstawowe cz. II,
Ratownictwo techniczne,
zaliczą testy sprawdzające z powyższych tematów na ocenę min. 80% oraz na egzamin dostarczą wydrukowany raport z testów.

Dołącz do nas
Google+