OSP Niegowonice
Powódż

Powódż

Dnia 06.07.2013 w wyniku gwałtownych opadów deszczu powstały znaczne rozlewiska, co doprowadziło do licznych zalań i podtopień gospodarstw na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Szczekociny

Na terenie poszkodowanych gmin skutki gwałtownych opadów usuwało: 7 zastępów JRG – 17 ratowników oraz 44 zastępy OSP – 223 ratowników z powiatu Zawierciańskiego. Działania zastępów straży pożarnej w pierwszej fazie polegały na ewakuacji zwierząt z budynków inwentarskich, zabezpieczaniu posesji, budynków przed napływem wody oraz udrażnianiu przepustów. Akcją dowodził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu st.kpt. Lendor Radosław, który teren akcji podzielił na trzy odcinki bojowe. Dowódcami poszczególnych odcinków byli: bryg. Szota Jerzy - gmina Irządze, mł.bryg. Łągiewka Artur - gmina Kroczyce, mł. kpt. Spera Arkadiusz - gmina Szczekociny. Duże ilości wody płynęły w sąsiedztwie nasypu kolejowego Centralnej Magistrali Kolejowej. W związku z tym, obecne na miejscu służby kolei wprowadziły ograniczenie prędkości przejeżdżających pociągów. Nadmierne ilości wody z powstałych rozlewisk spływały do koryt rzek: Białki i Krztyni gwałtownie podnosząc ich poziom. W miejscowościach Grabiec i Bonowice wydostająca się woda z koryta rzeki zaczęła zalewać drogę krajową 78 oraz pobliskie posesje. Wzdłuż jezdni został zbudowany wał z worków z piaskiem oraz z usypanych pryzm piasku o łącznej długości ok. 400 metrów. Dodatkowo zabezpieczono najbardziej zagrożone posesje i budynki. Łącznie na terenie poszkodowanych gmin do zabezpieczenia wykorzystano 3500 worków oraz ok. 500 ton piachu. Z chwilą opadania poziomu rozlewisk prowadzono działania wypompowywania wody z budynków. W miejscowościach Dobrogoszczyce i Grabiec zostały podmyte fundamenty budynków mieszkalnych, co doprowadziło do trwałego ich uszkodzenia grożąc zawaleniem. Właścicielom wydano zakaz przebywania w tych budynkach. W miejscowości Wygiełzów monitorowano zbiornik wodny o powierzchni 25 ha. W związku z ograniczoną możliwością dotarcia w rejony wałów zbiornika w monitorowaniu skorzystano z pomocy aeroklubu z Częstochowy zadysponowanego przez Dyrektora WCZK Katowice. Do analizy wykonano zdjęcia lotnicze wałów zbiornika. Ok. godz. 16.00 nastąpiło uszkodzenie upustu oraz częściowo wału zbiornika od strony miejscowości Lelów. Jednak negatywne konsekwencje spowodowane tym zdarzeniem nie były widoczne w przyległych miejscowościach powiatu Częstochowskiego. W Urzędzie Gminy Irządze zorganizowano sztab kryzysowy, w którym uczestniczyli: Dyrektor WCZK Katowice, Starosta Zawiercieński, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Wójt Gminy Irządze, Wójt Gminy Kroczyce, Burmistrz MiG Szczekociny, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Zastępca Komendanta WKU Będzin. W godzinach popołudniowych Starosta Zawiercieński oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu uczestniczyli w posiedzeniu sztabu zorganizowanego w miejscowości Lelów przez Komendanta Głównego PSP, na którym podsumowano sytuację na terenie powiatu Zawierciańskiego i Częstochowskiego. Łącznie zalanych zostało: na terenie gminy Irządze 45 gospodarstw oraz 1500 ha łąk i 600 ha pól uprawnych, na terenie gminy Kroczyce zalanych zostało 50 posesji oraz 200 ha łąk i 500 ha pól uprawnych, na terenie miasta i gminy Szczekociny zalanych zostało 50 posesji i gospodarstw oraz 1500 ha łąk i 400 ha pól uprawnych. Sytuacja ta doprowadził również do licznych uszkodzeń dróg, przepustów oraz mostów. Działania zakończono o godz. 20.05 dnia 07.07.2013. W obecnej chwili prowadzone są pojedyncze interwencje dotyczące wypompowywania wody z zalanych budynków

Dołącz do nas
Google+