RYS HISTORYCZNY OSP GRABOWA

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowej powołana została do życia z roku 1929 pod nazwą "Towarzystwo Straży Ogniowej w Grabowej".

Założycielami i członkami pierwszego Zarząd Towarzystwa byli:

- Dudkiewicz Marian
- Dróżdż Mieczysław
- Gdula Stanisław
- Kańtoch StefanAK047337.JPG- Kańtoch Władysław- Witkowski Marian
- Witkowski Sylwester
- Wójcik Jan

Na dzień 3 kwietnia 1930 roku w straży było 27 strażaków - ochotników.

Początkowo była to straż uboga sprzętowo, aczkolwiek bogata zapałem jej członków.

Wyposażenie ograniczało się do łopat, tłumic wykonanych ze szmat, mioteł, bosaków i wiader. Wodę do gaszenia pożarów dowożono w pożyczanych drewnianych beczkach załadowanych na zwykłe wiejskie furmanki.

Ówczesna zwarta zabudowa zagród chłopskich, na które składały się drewniane, kryte strzechą budynki z murowanymi z kamienia wapiennego na zaprawie glinianej kominami, oświetlane lampami gazowymi, świecami, a nawet szczapami smolnymi, powodowały występowanie wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego wsi.

Z czasem straż zaczęła się coraz bardziej organizować i okrzepła organizacyjnie. W listopadzie 1931 roku straż otrzymała swój pierwszy sprzęt w postaci sikawki firmy "Strażak", za którą z


W lutym 1932 roku strażacy otrzymali 15 metrów węża.apłacili sami strażacy.

W marcu 1935 roku Zarząd zaakceptował nowy Statut Stowarzyszenia i formalnie zatwierdzili nową nazwę - "Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowej".

W lutym 1938 roku została zawarta dobrowolna umowa z Janem Supernakiem, na mocy której straż pozyskała plac pod budowę remizy.

Z uwagi na braki finansowe w kwietniu 1939 roku podjęto decyzję o wybudowaniu prowizorycznej szopy na sprzęt strażacki.

W czasie okupacji działalność straży w dotychczasowej formie została zakazana, jednocześnie ze strażaków utworzono Obowiązkową Straż Pożarną. Za uchylenie się od obowiązkowych ćwiczeń i akcji groziło nawet wywiezienie do obozu koncentracyjnego. 

Po wojnie strażacy energicznie przystąpili do odbudowy stowarzyszenia, jednocześnie przyjmując w swoje szeregi dużą grupę młodych członków.

Na dzień 24 kwietnia 1949 roku na stanie OSP były: wyeksplatowana aikawka dwukołowa, bardzo mocno zniszczony beczkowóz, poniemiecka motopompa, drabina Szczerbowskiego, 9 węży tłocznych, 3 węże ssawne i 2 prądownice.

Na Walnym Zebraniu w 1972 roku powołano nowy Zarząd, na czele którego stanął Ryszard Żmuda.

Dwa lata później przystąpiono do budowy remizy, którą oddano do użytku w 1977 roku. 

W roku 1988 OSP odziedziczyła po OSP Niegowonice średni wóz gaśniczy Star  266 GMB 2,5/8.

W 1990 roku pozyskano używany samochód Star 244 GBA 2,5/16, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W roku 1995 OSP Grabowa została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W 2009 roku dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotacji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach i dużemu wkładowi finansowemu Urzędu Miejskiego w Łazach na czele z Burmistrzem Maciejem Kaczyńskim, jednostka nasza wzbogaciła się w 4 komplety aparatów oddechowych i zestaw do ratowania drogowego firmy Holmatro.

AK047338.JPG                                                             W roku 2009 OSP Grabowa obchodziła 80-lecie istnienia straży.

Dzięki zaangażowaniu strażaków jednostka wielokrotnie zajmowała wysokie miejsca w zawodach sportowo - pożarniczych.

W tym roku - 01.09.2012 na Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Łazach OSP Grabowa zajęła 4 pierwsze miejsca w 4 kategoriach:

- I miejsce - Kobieca młodzieżowa drużyna pożarnicza (do 18 lat)

- I miejsce - Męska młodzieżowa drużyna pożarnicza (do 18 lat)

- I miejsce - Kobieca drużyna pożarnicza (od 18 lat)

- I miejsce - Męska drużyna pożarnicza (od 18 lat)

Co pozwoliło uczestniczyć 07.09.2012 roku w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Żarnowcu, gdzie Kobieca drużyna pożarnicza zajęła III miejsce. 

Dołącz do nas
Google+