OSP Grabowa
System OSP-ST w naszym powiecie

System OSP-ST w naszym powiecie

29 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ABAKUS Systemy Teleinformatyczne.

Przedstawiciele firmy zaprezentowali Internetową Platformę Ochotniczych Straży Pożarnych OSP-ST. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu jednostek OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, którzy otrzymali loginy i hasła do platformy OSP-ST oraz przeszkoleni z zakresu jej funkcjonowania.

Ochotnicza Straż Pożarna stanowi ważny element systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki zastosowaniu OSP-ST otwierają się nowe możliwości nowoczesnego wspomagania działań operacyjnych strażaków ochotników.

OSP-ST to nowoczesny internetowy portal dla nowoczesnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Platforma OSP-ST umożliwia:

-Bezpośrednie połączenie do systemu SWD-ST w powiecie – współpraca on-line z wydziałem operacyjnym, kwatermistrzowskim itp.
-Aktualne informacje teleadresowe jednostki oraz zarządu.
-Baza pojazdów ratowniczych wraz z ich danymi szczegółowymi i wyposażeniem.
-Baza sprzętu ratowniczego wraz z jego danymi szczegółowymi.
-Informacje o strażakach OSP wraz z ich danymi o wyszkoleniu i certyfikacji.
-Aktualny stan gotowości bojowej pojazdu, sprzętu – wycofania na przeglądy, naprawy, awarie.
-Pomoc w kontroli terminów przeglądów, sprzętu, aktualności szkoleń, recertyfikacji uprawnień i egzaminów dla strażaków.
-Dokumentacje ze zdarzeń w których brała udział jednostka OSP.
-Sporządzanie szkiców informacji ze zdarzeń do systemu Ewid.
-Uzupełnianie informacji o udziale OSP w zdarzeniach.
-Zestawienia i raporty z działalności jednostki.
-Bezpieczeństwo systemu oraz danych – połączenia szyfrowane technologią SSL, panel administratora umożliwiający nadawanie uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności przez Administratora z jednostki OSP oraz Administratorów jednostek PSP.


Pracownicy firmy ABAKUS-ST zbierali opinie na temat funkcjonalności systemu, który będzie rozwijany i dopasowywany do potrzeb jednostek OSP. W przyszłości będzie można drukować wnioski o wypłatę ekwiwalentu, prowadzić książkę naczelnika, książkę inwentarzową.
Należy dodać że jest to program pilotażowy wdrożenia platformy, a powiat zawierciański jest pierwszym powiatem w kraju posiadającym dostęp do platformy OSP-ST. Jednostki OSP które chcą uzyskać dostąp proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP Zawiercie.

Link OSP-ST : http://ospst.pl/
         KP PSP Zawiercie : http://kppspzawiercie.pl/informacje/komendaDołącz do nas
Google+